Hoppa över navigering

Vanliga frågor om avbytarservice inom lantbruket

Nedan hittar du svar på vanliga frågor om avbytarservice. Om du inte hittar svar på din fråga här kan du kontakta oss så hjälper vi dig.

Ordnande av avbytarservice

Jag äger min gård sedan i våras. Nu har jag blivit sjuk och skulle behöva en vikarie som gör mitt arbete. Vad borde jag göra?

Om du ännu inte vet om du är berättigad till avbytarservice är det bäst att börja med att kontakta din egen lokala enhet. Om du vet att du har rätt att få vikariehjälp ska du göra en skriftlig ansökan om vikariehjälp exempelvis via Lomitusnetti. Du kan använda Lomitusnetti om du har personliga bankkoder.

Vad ska jag göra när den lokala enheten inte kan ordna någon avbytare för mig, trots att jag är sjuk och har rätt till vikariehjälp?

Du kan fundera på om du känner någon som skulle kunna fungera som tillfällig avbytare under den tid du behöver vikariehjälp och sedan föreslå att den lokala enheten ber den här personen bli tillfällig avbytare. Det är den lokala enhetens skyldighet att göra allt som står i dess makt för att ordna vikariehjälp när du har rätt till sådan.

Om jag ger en ny avbytare handledning i arbetet i början av min ledighet, räknas då handledningsdagen som en semesterdag?

Om du i förväg har kommit överens med den lokala enheten om en handledningsdag, räknas den inte som en semesterdag. Ofta räcker det emellertid med en halv dag för handledning. Om den nya avbytaren behöver längre tid för att sätta sig in i arbetet ska du planera arbetshandledningen tillsammans med den lokala enheten. Du kan också ge flera avbytare arbetshandledning samtidigt. Ju fler avbytare som är insatta i arbetet på din gård, desto större chanser har du att få en avbytare också vid ett akut behov av vikariehjälp.

Under min semester hade avbytaren av misstag mjölkat en sinko till tanken. Kon hade fått antibiotika i samband med att den sattes i sin. Antibiotikamjölken förstörde all mjölk i tanken. Vem ersätter den förstörda mjölken?

Gör ansökan om skadeersättning till den lokala enheten. Den lokala enheten ersätter alla skador som avbytaren orsakat och som inträffat under arbetstid.

Det var överenskommet att jag skulle ha en vecka semester och en bekant avbytare kom för att avbyta mig. Men jag reste inte bort utan njöt av min semester hemma genom att sova länge på morgnarna. På fredag sade avbytaren att han skulle behöva åka bort på ett ärende på lördag eftermiddag. Han frågade om det passar att jag själv sköter ladugårdssysslorna på lördag kväll och sedan sköter han dem i stället på måndag morgon på sin lediga dag, fast min semester redan är slut då. För mig passar det här utmärkt, men kan vi komma överens om arbetstiderna så här sinsemellan?

Nej. Avbytaren arbetar under den lokala enhetens arbetsledning och kan inte komma överens om sina arbetstider med någon annan än sin egen arbetsgivare. Det skulle kunna leda till en hel del problem för både dig och avbytaren. Som exempel: Tänk om det inträffar en stor skada för avbytaren på måndag? Skadan har inte inträffat på arbetstid och ersätts därmed inte av den lokala enheten.

Rätt till avbytartjänster

På grund av betalningssvårigheter ska vi ansöka om företagssanering. Är företagssanering ett hinder för att få avbytartjänster?

Ja. Enligt lagen om avbytarservice är ditt företag ett företag i svårigheter och kan därmed inte få avbytarservice efter det att du har lämnat in ansökan till tingsrätten. Om och när företagssaneringen fastställs, kan du på nytt ansöka om rätt till avbytartjänster.

Jag har nyss fyllt 68 år och min LFÖPL-försäkring har avslutats. Har jag inte längre rätt till avbytartjänster, trots att jag fortsätter att arbeta på min gård precis som förut?

När din försäkring har upphört utan någon annan orsak än att du fyllt 68 år, kan du fortfarande ha rätt till avbytartjänster. Om du får ålderspension är du inte längre berättigad till avbytartjänster.

Jag planerar att grunda en jordbrukssammanslutning. Inverkar ändringen av företagsform på avbytartjänsterna?

Ändringen av företagsform kan inverka på rätten till avbytarservice, om ändringen av företagsform inverkar på försäkringen eller beskattningen av verksamheten. För att få avbytartjänster ska husdjursproduktionen vara jordbruksbeskattad och lantbruksföretagaren ska ha en obligatorisk LFÖPL-försäkring för jordbruksföretaget i fråga.

Semester

När ska jag senast ansöka om ersättning för själv ordnad avbytarservice för perioden 20.9.–15.10.?

Om du lämnar in en enda ersättningsansökan måste den komma in till den lokala enheten senast 30.11.

Du kan också lämna in två ansökningar så att den första som gäller perioden 20.9.–30.9. ska komma in till den lokala enheten senast 30.11. och den andra som gäller perioden 1.10.–15.10. ska komma in senast 31.12.

Vikariehjälp

Kan jag få vikariehjälp när jag deltar i professionella besök på olika gårdar, till exempel i ett annat land?

Utbildning för sitt eget eller ett annat yrke är inte en grund för vikariehjälp. Du kan alltså inte få vikariehjälp i den här situationen, men det lönar sig för dig att begära semester eller avgiftsbelagd avbytarhjälp för den aktuella tidpunkten.

Efter att jag blivit sjuk ringde jag den lokala enheten och meddelade att jag behöver vikariehjälp. Den lokala enheten uppmanade mig att skicka en skriftlig ansökan om vikariehjälp. Kan avbytaren komma och avbyta mig så fort jag har postat ansökan om vikariehjälp?

Nej. Den skriftliga ansökan om vikariehjälp ska vara den lokala enheten till handa innan avbytaren kan inleda arbetet som vikariehjälp.

Den lokala enheten gav mig ett villkorligt beslut, när mitt ärende gällande olycksfallsdagpenning fortfarande var under handläggning. Det ordnades vikariehjälp för mig på grundval av det villkorliga beslutet. Senare fick jag beslut om olycksfallsdagpenning, men där hade man uppskattat att min arbetsförmåga var nedsatt med 50 %. Från den lokala enheten kom ett slutligt beslut där vikariehjälpen hade förkastats, och nu ska jag betala över 35 euro per timme för den avbytarservice jag fick. Är det möjligt att få räkningen jämkad?

Tyvärr inte. Det är fråga om att ett villkorligt beslut har förfallit. När vikariehjälp har beviljats på grundval av ett villkorligt beslut och det senare visar sig att du inte får den förmån som berättigade till vikariehjälp, kan det belopp som återkrävs för den ogrundade förmånen inte jämkas. Av de erhållna avbytardagarna kan 20 dagar på grundval av läkarintyg ändras till kalenderårsspecifik vikariehjälp, om du ännu inte har utnyttjat dem. Om du fortfarande har semesterdagar som du inte har tagit ut kan du om du vill också använda dem för att ersätta dagar som faktureras.

Jag råkade ut för en olycka för omkring 3 år sedan. Emellanåt har jag arbetat, emellanåt har jag varit tvungen att vara sjukledig och jag har först fått olycksfallsdagpenning och senare tidsbegränsad olycksfallspension. Nu planerar jag att låta operera mig. LPA-ombudsmannen berättade att det finns risk att jag inte får vikariehjälp för operationstiden. Hur kan detta vara möjligt?

Olycksfallsdagpenning eller tidsbegränsad olycksfallspension som beviljats då arbetsförmågan är nedsatt med minst 60 % ger rätt till vikariehjälp högst tre år från skadedagen. Om du alltså har möjlighet att bli opererad inom dessa tre år kan du få vikariehjälp ända tills de tre åren har förflutit.

Själv ordnad avbytartjänst

När ska jag senast ansöka om ersättning för avbytartjänst som jag ordnat själv, när jag har haft avbytare under tiden 20.9-15.10?

Om du lämnar in en enda ansökan om ersättning ska din ansökan vara den lokala enheten till handa senast 30.11. Du kan också lämna in två ansökningar om ersättning, och då ska du senast 30.11 ansöka om ersättning för tiden 20.9-30.9 och senast 31.12 om ersättning för tiden 1.10-15.10.

Jag har valt att ordna avbytartjänst själv. Jag har köpt avbytartjänster från ett företag som har FO-nummer. Räcker det om det här avbytarserviceföretaget anmäler sig till förskottsuppbördsregistret i det skedet då jag lämnar in ansökan om ersättning till den lokala enheten?

För att ersättning för själv ordnad avbytartjänst ska kunna betalas, ska serviceproducenten finnas i förskottsuppbördsregistret redan när avbytararbetet inleds och under hela avbytarperioden.

Var hittar jag information om i vilken ålder en familjemedlem kan börja arbeta som avbytare? När är det tillåtet att arbeta som avbytare på egen gård och på andra gårdar?

Avbytaren har ett anställningsförhållande med kommunen. Kommunerna bestämmer själva vem de anställer och när. Därför lönar det sig att fråga hos den egna kommunen eller hos den lokala enheten på orten där man vill arbeta. Lagen om unga arbetstagare medför begränsningar på grund av arbetets natur när det gäller vila avbytaruppgifter som ungdomar under 15 år får utföra.

Ta kontakt

Ring vår kundtjänst 029 435 2650

Skicka skyddad e-post

Sök ombudsmännens kontaktuppgifter

Kontakta Ta hand om bonden

Ge respons

Be oss kontakta dig