Hoppa över navigering

LPA:s e-tjänster

Det förekommer störningar i Lomitusnetti, vi försöker lösa problemet så snabbt som möjligt. Vi beklagar situationen.

Du kan använda tjänsterna efter inloggning med personliga nätbankskoder, ett mobilcertifikat eller ett certifikatkort.

LPA:s e-tjänster

Ansök och följ behandlingen

Du kan göra skadeanmälan, fylla i reseräkningar och söka LPA-sjukdagpenning. Du kan också ansöka om ålderspension, partiell ålderspension, invalidpension eller förlängning av rehabiliteringsstöd.

Lantbruksföretagare kan anmäla ändringar i åker- och skogsarealen och söka ändring av LFÖPL-arbetsinkomsten.

Stipendiater kan ansöka om försäkring.

Du kan se hur långt behandlingen av dina ansökningar framskridit. Du kan också skicka bilagor i elektronisk form. Dessutom kan du skriva ut andra ansökningsblanketter, som du skickar per post till LPA.

Om du redan tidigare har gjort en skadeanmälan kan du på en separat elektronisk blankett anmäla resekostnaderna. Du ska ange skadedatum och din personbeteckning eller ersättningsärendets nummer på alla handlingar.

Skicka bilagor och dokument

Skicka bilagor

Du kan lämna in bilagor, som till exempel kvitton, utredningar och ansökningar, till LPA via vår e-tjänst.

Bilagor kan lämnas in elektroniskt på olika sätt

  1. Bifoga en färdig pdf-fil från din dator.
  2. Skanna ett dokument i pappersform.
  3. Ta en bild av fakturan eller ett annat dokument i pappersform. Vi rekommenderar att du använder filformaten jpg och img. Du kan skicka bilderna i deras ursprungliga storlek (en förminskning av bilderna kan försämra bildkvaliteten). Förpacka inte bilderna i zip-filer. Ett tydligt foto duger lika bra som bilaga som till exempel ett inskannat dokument.

Du kan bifoga flera bilagor i samma ärende på en gång. När du ansöker om en förmån i e-tjänsten kan du bifoga de bilagor som krävs direkt till din ansökan. Fler anvisningar för att skicka bilagor.

När du skickar bilagor via e-tjänsten behöver du inte underteckna dem. Registreringen i LPA:s e-tjänst via identifieringstjänsten suomi.fi ersätter din underskrift.

Du kan också skicka bilagor per post på adressen LPA PB 16, 02101 Esbo.

Granska dina uppgifter

Du kan se ditt LFÖPL-försäkringsnummer och dina andra uppgifter i LPA:s register. Vid behov kan du själv ändra dina kontakt- och bankuppgifter.

Kunduppgifter

Kunduppgifterna innehåller dina person- och kontaktuppgifter samt bankuppgifter. Vid behov kan du ändra dina kontaktuppgifter med knappen Ändra. Kom ihåg att också fylla i din e-postadress.

Bankuppgifter

Av bankuppgifterna ser du till vilket konto LPA betalar de förmåner du får. Du kan ändra ditt kontonummer eller anmäla ett nytt kontonummer via e-tjänsterna. Fyll i både bankens BIC-kod och IBAN-kontonumret under Bankuppgifter.

Försäkringsuppgifter

Försäkringsuppgifterna visar din nuvarande försäkringssituation. Kontrollera att uppgifterna stämmer.

LFÖPL-försäkringsnumret hittar du under Företagarförsäkringar. Det är en 9-siffrig nummerserie efter gårdens namn.

Om din LFÖPL-försäkring har upphört kan du gå till punkten Kontrollera nivån på din trygghet > Pensionsskydd, så ser du hur mycket pension du tjänat in.

Försäkringspremier och avgifter

Under försäkringspremier och avgifter ser du både obetalda och kommande räkningar, faktureringssituationen för dina försäkringspremier, eventuella rabatter på OFLA-premierna och storleken på vikariehjälpsavgiften.

Erhållna förmåner

Erhållna förmåner visar de OFLA-ersättningar, LPA-sjukdagpenningar och pensioner som betalats till dig. Du ser en årsspecifikation av pensionerna och ersättningarna samt dessutom periodiska ersättningar och engångsersättningar.

LPA-sjukdagpenning: Om du blir sjuk är din självrisktid insjuknandedagen + 3 dagar. Om sjukskrivningen fortsätter betalas LPA-sjukdagpenning högst för den självrisktid som gäller sjukdagpenningen från FPA (insjuknandedagen + 9 vardagar). Om sjukdomen fortsätter efter denna självrisktid är det FPA som betalar sjukdagpenningen. En förutsättning för att få LPA-sjukdagpenning är att du i FPA:s sjukdagpenningsansökan uppger att du är LFÖPL-försakrad.

Kontrollera nivån på din trygghet

Du får en förhandsberäkning av dina förmåner och kan med hjälp av den kontrollera om nivån på din LPA-trygghet är tillräcklig.

Förhandsberäkningen av LPA-tryggheten är avsedd för de kunder som har eller tidigare haft en obligatorisk eller frivillig pensions- eller arbetsskadeförsäkring. Du kan få fram beräkningen om din försäkring har varit i kraft minst fyra månader. Uppgifterna är inte tillgängliga om du fyllt 68 år och inte har en frivillig arbetsskadeförsäkring.

Dagpenningar och olycksfallspension berättar hur mycket dagpenning du får om du blir sjuk eller råkar ut för ett olycksfall.

Pensionsskydd visar en beräkning av den arbetspension som du tjänat in genom LFÖPL-försäkringen.

Försäkrings- och vikarieavgifter visar din försäkringssituation och dina försäkringspremier. Om du är befriad från LFÖPL-försäkringen kan befrielsen fortgå bara om din anställning fortsätter och din arbetsinsats hålls oförändrad.

Beräkningen grundar sig på våra tillgängliga registeruppgifter. Beloppen är i beräkningstidpunktens index. Alla förmåner fordrar att du gör en ansökan. Det beslut vi ger om förmånen visar det slutliga beloppet.

Du kan bekanta dig med ett avsnitt i taget.

Kontrollera ditt pensionsutdrag

Pensionsutdraget innehåller uppgifter om de inkomster för vilka du tjänat in pension, och det är viktigt att du kontrollerar utdraget eftersom din kommande pension baseras på uppgifterna i utdraget.

Utdraget visar såväl dina företagar- och stipendiatperioder som dina anställningar inom den privata och den offentliga sektorn. Dessutom ingår de förmåner som betalats för oavlönade perioder.

Kontrollera pensionsutdraget omsorgsfullt och meddela ditt pensionsbolag om det finns fel eller brister i uppgifterna. Bifoga kopior av arbets- och löneintyg när du begär rättelse.

Efter att du loggat in kan du välja om du vill kontrollera ditt pensionsutdrag via e-tjänsterna i fortsättningen eller om du vill få det hemskickat med posten.

Beställ eller skriv ut

De intyg och andra handlingar som våra kunder oftast beställer ingår i tjänsten.

Du kan se och skriva ut olika försäkrings-, pensions- och ersättningsintyg för bokföringen eller myndigheterna. Du kan också beställa intygen från LPA, men innehållet är detsamma oberoende av om du själv tar utskriften eller om LPA skickar den.

Du kan skriva ut till exempel:

  • LPA-ombudsmannens kontakt- och mottagningsuppgifter
  • Ett intyg på din försäkring och de betalda försäkringspremierna att bifoga till entreprenadanbud
  • Ett intyg på att du har OFLA-fritidsolycksfallsförsäkring som behövs på utlandsresor
  • Ett intyg på fritidsolycksfallsförsäkringen med tanke på idrottsföreningar
  • Ett intyg på dina LFÖPL- och OFLA-försäkringar och på betalda försäkringspremier
  • Olika intyg bland annat för socialmyndigheterna om beloppen av pensioner och ersättningar
  • Ett OFLA-försäkringsintyg för vårdkostnaderna vid arbetsskador.

Ansökningsblanketter för ersättningar och pensioner hittar du under Blanketter.

Problem med att öppna intyg?

Intygen är pdf-dokument. Om du inte kan öppna ett intyg kan det bero på inställningarna i din webbläsare. Popup-fönster får inte vara blockerade. Kontrollera om blockeringen är aktiverad i din webbläsare.

Du kan inaktivera blockeringen på följande sätt i olika webbläsare:

Internet Explorer visar ett informationsfält med meddelandet ”Ett popup-fönster blockerades. Klicka här om du vill se popup-fönstret eller se andra alternativ”.

Mozilla Firefox meddelar om popup-fönster i ett gult fält i överkanten på sidan. Du kan tillåta popup-fönster via Inställningar.

Chrome visar ikonen för popup-blockering i ändan av adressfältet. Du kan klicka på ikonen och välja att tillåta popup-fönster.

Lomitusnetti

Tjänsten är inte mobilanpassade så du bör använda dator.

Sköt dina avbytarserviceärenden i Lomitusnetti

I Lomitusnetti kan du bland annat se hur många semesterdagar du har kvar och göra förfrågan om nya avbytartjänster. Du kan också kontrollera hur många timmar som återstår av de 120 timmar som du har möjlighet att utnyttja för subventionerad avgiftsbelagd avbytarhjälp. Dessutom ser du för vilken tid avbytare har reserverats för dig.

Om du vill kan du gå in och se när du haft avbytare och vid vilka klockslag. Du ser också namnet på den avbytare som utförde avbytartjänsten.

Du kan göra såväl en semester- som en vikariehjälpsansökan i Lomitusnetti och skicka den elektroniskt till semesterkansliet. Du måste först göra en ansökan, sedan kan du begära avbytare till din gård. Lomitusnetti ger dig också möjlighet att följa med hur behandlingen av din ansökan fortskrider.

Du kan meddela de önskade semestertidpunkterna på samma gång som du lämnar in en elektronisk semesteransökan, eller alternativt lämna in en skild förfrågan om semesteravbytartjänster senare. När du gjort en vikariehjälpsansökan kan du också göra en avbytartjänstförfrågan som gäller den. Via Lomitusnetti kan du också begära avgiftsbelagd avbytarhjälp till gården samt kontrollera om avbytare redan reserverats för en avbytartjänstförfrågan som du gjort tidigare. Namnet på den avbytare som anvisats för din gård syns i din avbytartjänstförfrågan först efter det avbytarens arbetsskiftsförteckning har fastställts.

Information om avbytarservice

Information om avbytarservice för lantbruket och vad som förutsätts för att ha rätt till denna förmån finns på LPA:s webbplats under avbytarservice.

Jag, avbytare?

Om du trivs på landet och med djur, sätter värde på att arbeta och fatta beslut självständigt, kommer överens med människor av olika slag, inte är rädd för att ta ansvar och dessutom är intresserad av att använda lantbruksmaskiner kan lantbruksavbytaryrket vara något för dig.

Företagshälsovårdsapplikation för lantbruksföretagare

Tjänsten är mobilkompatibel. Programmet fungerar tillsvidare enbart på finska.

Utnyttja företagshälsovårdsapplikationen i främjandet och upprätthållandet av din arbetshälsa

Företagshälsovårdsapplikationen erbjuder dig en möjlighet till direkt kontakt med din företagshälsovård. I applikationen kan du behandla och lagra företagshälsovårdsuppgifter för din egen gård.

Med hjälp av applikationen får du en e-postpåminnelse om ett nalkande gårdsbesök och i applikationen kan du fylla i ett basuppgiftsformulär som skickats till dig och godkänna en färdig utredning om arbetsförhållanden samt kvittera rekommendationer som getts till stöd för din arbetshälsa. Alla företagshälsovårdens handlingar som gäller din gård och till vars lagring du har gett tillstånd finns alltid i förvar och till ditt förfogande.

Det är avgiftsfritt och frivilligt att använda applikationen.

Företagshälsovårdsapplikationen, i likhet med det nedlagda gårdsbesöksregistret, är helt avskild från LPA:s övriga datasystem och har olika användare. Följaktligen kan uppgifter om dina pensioner och olyckor inte i någon situation kopplas ihop med företagshälsovårdens uppgifter.

Inloggningsinstruktion

Om du loggar dig in för första gången ska du identifiera dig med bankkoder. I fortsättningen räcker det med din e-postadress. Med dess hjälp får du en engångskod för inloggning i applikationen till din e-postadress.

På applikationens ingångssida ser du dina egna och din gårds basuppgifter, gårdsbesöksuppgifter, meddelanden och de rekommendationer som getts på basis av de hälsorisker som upptäckts vid gårdsbesöken. Du kan öppna och granska en faktaruta genom att klicka på faktarutans rubrik, fyrkanten på ändan av rubrikbalken eller visa/redigera-knappen i rutan i fråga. Så här kommer du åt att fylla i till exempel ett basuppgiftsformulär för gårdsbesök som skickats till dig. Kom till sist ihåg att spara de ändringar som du gjort.

I överbalken hittar du alltid instruktionerna för varje sida, kan justera fontstorleken och logga ut.

Fråga din egen företagshälsovård om ibruktagandet av applikationen!

Ta kontakt

Ring vår kundtjänst 029 435 2650

Skicka skyddad e-post

Sök ombudsmännens kontaktuppgifter

Ge respons

Be oss kontakta dig