Hoppa över navigering

LPA:s e-tjänster

Du kan använda tjänsterna efter inloggning med personliga nätbankskoder, ett mobilcertifikat eller ett certifikatkort.

LPA:s e-tjänster

Gör, följ upp och godkänn ansökningar

Du kan skriva elektroniska skadeanmälningar, reseräkningar och ansöka om LPA-sjukdagpenning. Du kan också ansöka om ålderspension, partiell ålderspension, invalidpension eller fortsatt rehabilitering.

Du kan teckna en försäkring för lantbruksföretagare, renskötare, fiskare och skogsägare eller göra ändringar i en gällande försäkring. Du kan godkänna en försäkringsansökan som har gjorts utgående från ett telefonsamtal elektroniskt direkt i e-tjänsten.

Stipendiemottagare kan göra en försäkringsansökan direkt i e-tjänsten och också meddela om avbrott i stipendiearbetet, om att stipendiearbetet avslutas tidigare eller om återgång till arbetet.

Om du redan tidigare har gjort en skadeanmälan kan du meddela resekostnaderna på en särskild blankett. Meddela alltid datum för skadan, din personbeteckning eller ersättningsärendets nummer i handlingarna.

Genast på första sidan får du en helhetsbild om eventuella ärenden som är under behandling och du kan följa med hur behandlingen av dina ansökningar framskrider.

Skicka bilagor och dokument

Skicka bilagor

Du kan lämna in bilagor, som till exempel kvitton, utredningar och ansökningar, till LPA via vår e-tjänst.

Bilagor kan lämnas in elektroniskt på olika sätt

  1. Bifoga en färdig pdf-fil från din dator.
  2. Skanna ett dokument i pappersform.
  3. Ta en bild av fakturan eller ett annat dokument i pappersform. Vi rekommenderar att du använder filformaten jpg och img. Du kan skicka bilderna i deras ursprungliga storlek (en förminskning av bilderna kan försämra bildkvaliteten). Förpacka inte bilderna i zip-filer. Ett tydligt foto duger lika bra som bilaga som till exempel ett inskannat dokument.

Du kan bifoga flera bilagor i samma ärende på en gång. När du ansöker om en förmån i e-tjänsten kan du bifoga de bilagor som krävs direkt till din ansökan. Fler anvisningar för att skicka bilagor.

När du skickar bilagor via e-tjänsten behöver du inte underteckna dem. Registreringen i LPA:s e-tjänst via identifieringstjänsten suomi.fi ersätter din underskrift.

Du kan också skicka bilagor via e-tjänsten eller per post på adressen LPA PB 16, 02101 Esbo.

Kontrollera och uppdatera dina uppgifter

Du ser ditt LFÖPL-försäkringsnummer och andra uppgifter i anknytning till LPA-tryggheten som finns i LPA:s register. Du kan vid behov göra ändringar i dina kontakt- och bankuppgifter. Du ser dina försäkringsuppgifter och betalda ersättningar och pensioner.

Kunduppgifter

Kunduppgifterna innehåller dina person- och kontaktuppgifter samt bankuppgifter. Vid behov kan du ändra dina kontaktuppgifter med knappen Ändra. Kom ihåg att också fylla i din e-postadress.

Bankuppgifter

Av bankuppgifterna ser du till vilket konto LPA betalar de förmåner du får. Du kan ändra ditt kontonummer eller anmäla ett nytt kontonummer via e-tjänsterna. Fyll i både bankens BIC-kod och IBAN-kontonumret under Bankuppgifter.

Försäkringsuppgifter

I sammanfattningen av försäkringar ser du din aktuella försäkringsstatus. Kontrollera att dina uppgifter är riktiga.

LFÖPL-försäkringsnumret är en serie på nio siffror som anges direkt efter gårdens namn.

Under punkten förhandsberäkning ser du hur mycket du har tjänat in i pension.

Försäkringspremier

Under Försäkringar och fakturor ser du fakturor som har förfallit och kommande fakturor, faktureringsläget för försäkringspremier. Du kan också se fakturor som har skickats efter 1.1.2021 och du kan ansöka om betalningstid med dröjsmålsränta för din faktura.

Erhållna förmåner

Erhållna förmåner visar de OFLA-ersättningar, LPA-sjukdagpenningar och pensioner som betalats till dig. Du ser en årsspecifikation av pensionerna och ersättningarna samt dessutom periodiska ersättningar och engångsersättningar.

Ansökningar och beslut

Du kan se dina ansökningar om försäkringar, olycksfall och pensioner som du lämnat in efter 4.1.2021 och beslut som meddelas i ärendena i tjänsten.

Kontrollera fakturor och ansök om mer betalningstid

I tjänsten ser du fakturorna som du har fått efter 1.1.2021 och du kan ansöka om längre betalningstid i e-tjänsten.

Kontrollera nivån på din trygghet

Du får en förhandsberäkning av dina förmåner och kan med hjälp av den kontrollera om nivån på din LPA-trygghet är tillräcklig.

Förhandsberäkningen av LPA-tryggheten är avsedd för de kunder som har eller tidigare haft en obligatorisk eller frivillig pensions- eller arbetsskadeförsäkring. Du kan få fram beräkningen om din försäkring har varit i kraft minst fyra månader. Uppgifterna är inte tillgängliga om du fyllt 68 år och inte har en frivillig arbetsskadeförsäkring.

Dagpenningar och olycksfallspension berättar hur mycket dagpenning du får om du blir sjuk eller råkar ut för ett olycksfall.

Pensionsskydd visar en beräkning av den arbetspension som du tjänat in genom LFÖPL-försäkringen.

Försäkrings- och vikarieavgifter visar din försäkringssituation och dina försäkringspremier. Om du är befriad från LFÖPL-försäkringen kan befrielsen fortgå bara om din anställning fortsätter och din arbetsinsats hålls oförändrad.

Uppskattningen gällande förmånerna baserar sig på tillgängliga registeruppgifter. Siffrorna anges med aktuellt index. Alla förmåner ska ansökas om särskilt. De slutliga förmånsbeloppen framgår av besluten som vi har meddelat.

Kontrollera ditt pensionsutdrag

Pensionsutdraget innehåller uppgifter om de inkomster för vilka du tjänat in pension, och det är viktigt att du kontrollerar utdraget eftersom din kommande pension baseras på uppgifterna i utdraget.

Utdraget visar såväl dina företagar- och stipendiatperioder som dina anställningar inom den privata och den offentliga sektorn. Dessutom ingår de förmåner som betalats för oavlönade perioder.

Kontrollera pensionsutdraget omsorgsfullt och meddela ditt pensionsbolag om det finns fel eller brister i uppgifterna. Bifoga kopior av arbets- och löneintyg när du begär rättelse.

Efter att du loggat in kan du välja om du vill kontrollera ditt pensionsutdrag via e-tjänsterna i fortsättningen eller om du vill få det hemskickat med posten.

Beställ eller skriv ut

De intyg och andra handlingar som våra kunder oftast beställer ingår i tjänsten.

Du kan se och skriva ut olika försäkrings-, pensions- och ersättningsintyg för bokföringen eller myndigheterna. Du kan också beställa intygen från LPA, men innehållet är detsamma oberoende av om du själv tar utskriften eller om LPA skickar den.

Du kan skriva ut till exempel:

  • LPA-ombudsmannens kontakt- och mottagningsuppgifter
  • Ett intyg på din försäkring och de betalda försäkringspremierna att bifoga till entreprenadanbud
  • Ett intyg på att du har OFLA-fritidsolycksfallsförsäkring som behövs på utlandsresor
  • Ett intyg på fritidsolycksfallsförsäkringen med tanke på idrottsföreningar
  • Ett intyg på dina LFÖPL- och OFLA-försäkringar och på betalda försäkringspremier
  • Olika intyg bland annat för socialmyndigheterna om beloppen av pensioner och ersättningar
  • Ett OFLA-försäkringsintyg för vårdkostnaderna vid arbetsskador.

Ansökningsblanketter för ersättningar och pensioner hittar du under Blanketter.

Problem med att öppna intyg?

Intygen är filer i pdf-format. Om du inte kan öppna det valda intyget i e-tjänsten kan det bero på webbläsarens inställningar. Kontrollera om du har spärrat pop-up-fönster i din webbläsare. Det gör nämligen att du inte heller kan öppna pdf-filer.

Skicka och ta emot meddelanden

Via en skyddad förbindelse kan du skicka och ta emot meddelanden i e-tjänsten om din personliga LPA-trygghet.

Du kan få besked om ett nytt meddelande per sms eller via e-post. Kontrollera och ändra dina meddelandeinställningar i under Mina uppgifter.

Vanliga frågor om e-tjänsten

Lomitusnetti

Sköt dina avbytarserviceärenden i Lomitusnetti

I Lomitusnetti kan du bland annat se hur många semesterdagar du har kvar och göra förfrågan om nya avbytartjänster. Du kan också kontrollera hur många timmar som återstår av de 120 timmar som du har möjlighet att utnyttja för subventionerad avgiftsbelagd avbytarhjälp. Dessutom ser du för vilken tid avbytare har reserverats för dig.

Om du vill kan du gå in och se när du haft avbytare och vid vilka klockslag. Du ser också namnet på den avbytare som utförde avbytartjänsten.

Du kan göra såväl en semester- som en vikariehjälpsansökan i Lomitusnetti och skicka den elektroniskt till semesterkansliet. Du måste först göra en ansökan, sedan kan du begära avbytare till din gård. Lomitusnetti ger dig också möjlighet att följa med hur behandlingen av din ansökan fortskrider.

Du kan meddela de önskade semestertidpunkterna på samma gång som du lämnar in en elektronisk semesteransökan, eller alternativt lämna in en skild förfrågan om semesteravbytartjänster senare. När du gjort en vikariehjälpsansökan kan du också göra en avbytartjänstförfrågan som gäller den. Via Lomitusnetti kan du också begära avgiftsbelagd avbytarhjälp till gården samt kontrollera om avbytare redan reserverats för en avbytartjänstförfrågan som du gjort tidigare. Namnet på den avbytare som anvisats för din gård syns i din avbytartjänstförfrågan först efter det avbytarens arbetsskiftsförteckning har fastställts.

Information om avbytarservice

Information om avbytarservice för lantbruket och vad som förutsätts för att ha rätt till denna förmån finns på LPA:s webbplats under avbytarservice.

Jag, avbytare?

Om du trivs på landet och med djur, sätter värde på att arbeta och fatta beslut självständigt, kommer överens med människor av olika slag, inte är rädd för att ta ansvar och dessutom är intresserad av att använda lantbruksmaskiner kan lantbruksavbytaryrket vara något för dig.

Företagshälsovårdsapplikation för lantbruksföretagare

Tjänsten är mobilkompatibel.

Utnyttja företagshälsovårdsapplikationen i främjandet och upprätthållandet av din arbetshälsa

Företagshälsovårdsapplikationen erbjuder dig en möjlighet till direkt kontakt med din företagshälsovård. I applikationen kan du behandla och lagra företagshälsovårdsuppgifter för din egen gård.

Med hjälp av applikationen får du en e-postpåminnelse om ett nalkande gårdsbesök och i applikationen kan du fylla i ett basuppgiftsformulär som skickats till dig och godkänna en färdig utredning om arbetsförhållanden samt kvittera rekommendationer som getts till stöd för din arbetshälsa. Alla företagshälsovårdens handlingar som gäller din gård och till vars lagring du har gett tillstånd finns alltid i förvar och till ditt förfogande.

Det är avgiftsfritt och frivilligt att använda applikationen.

Företagshälsovårdsapplikationen, i likhet med det nedlagda gårdsbesöksregistret, är helt avskild från LPA:s övriga datasystem och har olika användare. Följaktligen kan uppgifter om dina pensioner och olyckor inte i någon situation kopplas ihop med företagshälsovårdens uppgifter.

Inloggningsinstruktion

Om du loggar dig in för första gången ska du identifiera dig med bankkoder. I fortsättningen räcker det med din e-postadress. Med dess hjälp får du en engångskod för inloggning i applikationen till din e-postadress.

På applikationens ingångssida ser du dina egna och din gårds basuppgifter, gårdsbesöksuppgifter, meddelanden och de rekommendationer som getts på basis av de hälsorisker som upptäckts vid gårdsbesöken. Du kan öppna och granska en faktaruta genom att klicka på faktarutans rubrik, fyrkanten på ändan av rubrikbalken eller visa/redigera-knappen i rutan i fråga. Så här kommer du åt att fylla i till exempel ett basuppgiftsformulär för gårdsbesök som skickats till dig. Kom till sist ihåg att spara de ändringar som du gjort.

I överbalken hittar du alltid instruktionerna för varje sida, kan justera fontstorleken och logga ut.

Fråga din egen företagshälsovård om ibruktagandet av applikationen!

Ta kontakt

Ring vår kundtjänst 029 435 2650

Skicka skyddad e-post

Sök ombudsmännens kontaktuppgifter

Kontakta Ta hand om bonden

Ge respons

Be oss kontakta dig