Hoppa över navigering

Ändringar i LPA:s organisation

LPA:s team för avbytarservice och arbetsförmåga bildar från och med 1.7.2021 enheter på samma sätt som motsvarande funktioner. Som chefer för de nya enheterna tillträder de nuvarande teamledarna. Chef för enheten för avbytarservice är Elina Montonen och chef för enheten för arbetsförmåga är Pirjo Saari.

Inom ledningen för LPA avskildes redan tidigare ansvaret för avbytarservicen och tjänsterna för arbetsförmåga från försäkrings- och ersättningsverksamheten. Ändringarna i organisationen är en bekräftelse på att kundernas arbetsförmåga och stödet för att de ska orka i arbetet är en viktig del av LPA:s verksamhet.

Närmare information ger direktör Päivi Wallin, Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt LPA, tfn 040 740 4728

Ta kontakt

Ring vår kundtjänst 029 435 2650

Skicka skyddad e-post

Sök ombudsmännens kontaktuppgifter

Kontakta Ta hand om bonden

Ge respons

Be oss kontakta dig