Hoppa över navigering

En del av kunderna får sin faktura över LFÖPL-försäkringsavgiften först i maj

Årets första faktura över LFÖPL-försäkringsavgiften har skickats ut i normal tidtabell till största delen av kunderna och fakturan förfaller till betalning den 15.3. På grund av ett tekniskt fel får en liten del av våra kunder emellertid årets första faktura över LFÖPL-försäkringsavgiften först i maj.

Dröjsmålet berör kunder vars försäkringar har justerats i fråga om fjolårsuppgifterna. Till dessa kunder kan vi skicka fakturan först efter att vårt faktureringssystem har uppdaterats. Så kan vi förvissa oss om att ändringarna som gjorts i försäkringsskyddet säkert beaktas också i faktureringen. Dessa fakturor skickas till kunderna senast vecka 20.

Vad innebär detta?

Om ditt försäkringsskydd har justerats slås din faktura över LFÖPL-försäkringsavgiften ihop med följande faktura vars förfallodag är den 15.6. Det uppstår inga tilläggskostnader för dig.

I det här fallet får du alltså endast en faktura över LFÖPL-försäkringsavgiften för den första hälften av året. I fakturan debiteras LFÖPL-avgiftens första rat för tiden 1.1–31.3 och andra rat för tiden 1.4–30.6. På fakturans baksida specificeras närmare vad som debiteras i vilken rat.

Kan jag se fakturan för årets första del och betalningssituationen i e-tjänsten?

Om du får din faktura över LFÖPL-försäkringsavgiften först i maj ser du tyvärr inte ännu fakturorna för 2022 och betalningssituationen i e-tjänsten. Fakturauppgifterna för första delen av året kommer att synas i e-tjänsten senast under den senare hälften av maj. De som får sin faktura i normal tidtabell kan redan nu se fakturauppgifterna i e-tjänsten.

Vi beklagar olägenheterna som situationen medför.

Du får närmare information av vår fakturering av försäkringsavgifter tfn 029 435 2690.

Ta kontakt

Ring vår kundtjänst 029 435 2650

Skicka skyddad e-post

Sök ombudsmännens kontaktuppgifter

Kontakta Ta hand om bonden

Ge respons

Be oss kontakta dig