Hoppa över navigering

Avträdelsepension

Lagen om avträdelsepension upphörde att gälla 1992. Nya avträdelsepensioner beviljas inte längre, men LPA betalar fortfarande pensioner som beviljats enligt lagen.

Största delen av avträdelsepensionerna beviljades på den grunden att pensionstagaren behöll åkrarna men avstod från att odla dem. Pensionstagaren ingick en förbindelse som begränsade möjligheten att sälja, arrendera ut eller på annat sätt överlåta åkrarna så länge som avträdelsepension betalas.

Försäljningsbegränsningen och övriga överlåtelsebegränsningar har slopats. Pensionstagaren kan sälja, ge som gåva eller arrendera ut gårdens åkermark eller avstå från den på annat sätt. Överlåtelsen behöver inte anmälas till LPA.

Den som får avträdelsepension får fortfarande inte bedriva jordbruk för egen eller gemensam räkning. Utöver att bedriva egentligt jordbruk får man inte heller söka jordbruksstöd för egen räkning eller gemensam räkning (t.ex. som delägare i ett dödsbo). Om så sker kan det leda till att pensionen dras in.

Läs mer om avträdelsepension.

Ta kontakt

Ring vår kundtjänst 029 435 2650

Skicka skyddad e-post

Sök ombudsmännens kontaktuppgifter

Kontakta Ta hand om bonden

Ge respons

Be oss kontakta dig