Hoppa över navigering

Teckna LFÖPL-försäkring för lantbruksföretagare

Teckna en LFÖPL-försäkring för lantbruksföretagare inom sex månader efter att du har skaffat en gård och förutsättningarna för försäkring uppfylls.

Du ska teckna en LFÖPL-försäkring inom sex månader efter att verksamheten började, när

Försäkringspremierna är avdragbara i beskattningen.

Till en obligatorisk LFÖPL-försäkring hör automatiskt också en OFLA-arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkring.

Så här tecknar du en LFÖPL-försäkring

 1. Ansök om försäkring i e-tjänsten

  Fyll i ansökan om försäkring direkt i e-tjänsten.

  LPA-ombudsmännen och LPA:s kundbetjäning hjälper dig att fylla i ansökan.

  I e-tjänsten kan du också godkänna en försäkringsansökan som en ombudsman har fyllt i för din räkning.

 2. Du kan också fylla i en ansökan på papper

  Alternativt kan du fylla i försäkringsansökan i pappersform

  och lämna den till LPA

Du får ditt försäkringsbeslut på posten. Om du är missnöjd med den arbetsinkomst som angivits i försäkringsbeslutet kan du söka ändring i den. Läs hur du söker ändring i ett beslut.

Vår kundtjänst står alltid till tjänst om du har frågor om ditt personliga LPA-skydd. Du kan också använda vår skyddade e-posttjänst för att skicka frågor om din försäkring. Välj då försäkringsärenden som mottagare.

Förändringar i försäkringen

Meddela oss i god tid om det sker förändringar på din gård. Förändringarna kan påverka din arbetsinkomst och dina försäkringspremier. Vi gör alltid ändringar i försäkringarna räknat från anmälningsdagen, aldrig retroaktivt. Se alltså till att anmäla förändringar i tid. Läs mer om anmälan av förändringar.

Retroaktiv försäkring

LFÖPL-försäkringen fastställs retroaktivt räknat från att verksamheten började, dock högst för det innevarande och de tre föregående kalenderåren. Med stöd av Statskontorets beslut kan LPA ta ut förhöjda försäkringsavgifter retroaktivt.

En frivillig LFÖPL-försäkring kan inte tecknas retroaktivt.

Försäkringens upphörande

LFÖPL-försäkringen avslutas om du säljer din gård eller om ditt arbete upphör. Kom då ihåg att meddela LPA om saken, eftersom din försäkring inte upphör automatiskt i sådana fall. Om din LFÖPL-försäkring avslutas mitt under en betald försäkringsperiod återbetala försäkringspremierna som gäller tiden efter att försäkringen avslutades.

Ta kontakt

Ring vår kundtjänst 029 435 2650

Skicka skyddad e-post

Sök ombudsmännens kontaktuppgifter

Kontakta Ta hand om bonden

Ge respons

Be oss kontakta dig