Hoppa över navigering

Danske Banks och Nooas kontonummer tas bort från LPA:s fakturor över försäkringspremier

I början av 2021 införde vi ett nytt program för fakturering av försäkringspremierna. I samband med detta togs Danske Banks och Noas kontonummer bort från våra fakturor.

Vänligen kom ihåg att ändra LPA:s kontonummer när du betalar fakturor över försäkringspremier om du har använt Danske Banks eller Nooas kontonummer. De övriga bankernas kontonummer ändras inte.

Närmare information: premiefaktureringsenhet 029 435 2690

Ta kontakt

Ring vår kundtjänst 029 435 2650

Skicka skyddad e-post

Sök ombudsmännens kontaktuppgifter

Kontakta Ta hand om bonden

Ge respons

Be oss kontakta dig