Hoppa över navigering

Känner du en toppavbytare?

Arbetar en toppavbytare på din gård eller känner du en? LPA:s kampanj Toppavbytare lyfter fram avbytarnas yrkesfärdigheter och betydelsen av avbytarnas arbetsinsats för lantbruksföretagarna och för sysselsättningen på landsbygden.

Avbytarservicen gör det möjligt för företagarna att frigöra sig från arbetet med djuren sin semester och då när lantbruksföretagaren inte kan sköta djuren på grund av sjukdom, olycksfall eller annan rätt som anges i lagen om avbytarservice.

Anmäl en toppavbytare

Toppavbytaren kan vara en kommunal avbytare, en avbytare vars tjänster kommunen köper in eller en tjänsteproducent som arbetar inom avbytarservice som ordnas på egen hand.

Avbytaren kan anmälas av en lantbruksföretagare, en arbetstagare vid lokalenheten, en annan avbytare eller en annan aktör i samband med avbytarverksamheten.

Läs mer om kampanjen på sidan Toppavbytare och anmäl en toppavbytare på anmälningsblanketten som du hittar på sidan. Det lönar sig, för de tre bästa motiveringarna och avbytarna som fått de tre bästa motiveringarna belönas med Lomarengas presentkort för inkvartering i Finland. Värdet på presentkortet som anmälaren kan vinna är 500 euro och värdet på huvudvinsten för avbytarna är 1 000 euro.

En jury bestående av representanter för producentorganisationerna, Maatalouslomittajat ry, Kommunarbetsgivarna och LPA väljer ut de bästa motiveringarna.

Låt oss tillsammans lyfta fram det viktiga arbete som avbytarna utför – kom med och anmäl en toppavbytare! Kampanjtiden pågår 1.10–31.12.2020, men det lönar sig att handla snabbt eftersom de första hundra anmälarna och anmälda avbytarna får en snabbvinst.

Närmare information
sakkunniga i avbytarteamet Erkki Eskola, erkki.eskola(at)mela.fi eller tfn 029 435 2480 och Marketta Ahlsten, marketta.ahlsten(at)mela.fi eller tfn 029 435 22

Ta kontakt

Ring vår kundtjänst 029 435 2650

Skicka skyddad e-post

Sök ombudsmännens kontaktuppgifter

Kontakta Ta hand om bonden

Ge respons

Be oss kontakta dig