Hoppa över navigering

Avbytarservice som ordnas av den lokala enheten

Då du anlitar den lokala enhetens avbytartjänster bestämmer den lokala enheten vilken avbytare som kommer till din gård.

Om du anmäler ditt behov av avbytarservice i god tid före tidpunkten för avbytartjänsten är det säkrare att den lokala enheten kan ordna en avbytare till din gård. Du kan göra förfrågningar och ansökningar om avbytartjänster också via Lomitusnetti.

Den lokala enheten kan även ordna beredskap eller övervakningsbesök.

Beredskap och övervakningsbesök

Anmäl i din semesteransökan om du under semestern behöver beredskap för övervakning av automation som hör till husdjursproduktionen. Alternativt kan du anmäla att du behöver ett regelbundet extra övervakningsbesök.

Den lokala enheten kan även ordna beredskap eller övervakningsbesök under den tid du är på semester, om dessa hör till dina uppgifter. Det är dock inte obligatoriskt för enheten att ordna beredskap eller övervakningsbesök.

En avgift tas ut för både beredskap och övervakningsbesök.

Gårdsspecifik handledning

Se till för din del att det finns tillräckligt många avbytare som har det kunnande som din husdjursproduktion kräver. Du kan behöva avbytartjänster i en plötslig vikariehjälpssituation eller så kan den avbytare som reserverats för dig bli sjuk. Då är det bra om flera avbytare är insatta i den nödvändiga dagliga husdjursskötseln i ditt lantbruksföretag.

Tala med den lokala enheten om behovet av att handleda nya avbytare. Du kan handleda flera avbytare samtidigt.

Vägledning

Om avbytaren är bekant med din gård räcker det ofta med ett telefonsamtal innan tjänsten börjar och skriftliga instruktioner. En ny avbytare eller en avbytare som inte arbetat på din gård på länge kan behöva personlig vägledning.

Rådgör med den lokala enheten om det eventuella behovet av personlig vägledning före en avbytartjänst. Vägledningen räknas inte som din semester och förbrukar ingen semesterdag.

Före avbytarservicen

  • Anmäl till den lokala enheten eventuella förändringar som kan inverka på avbytarservicen.
  • Säkerställ att avbytaren kan arbeta under trygga förhållanden.
  • Se till att arbetsanvisningarna är uppdaterade och finns till hands.
  • Se till att det finns tillräckligt av de förbrukningsartiklar som behövs under avbytartjänsten.
  • Kom överens med den lokala enheten om eventuell vägledning.

Arbetarskydd i avbytarservicen

Den lokala enheten svarar i egenskap av lantbruksavbytarens arbetsgivare också för de avbytarens arbetssäkerhet. Du ansvarar också själv för att din gård är en trygg arbetsplats för en avbytare som kommer för att arbeta där.

Om du anlitar den lokala enhetens avbytartjänster är en representant för den lokala enheten skyldig att regelbundet kontrollera arbetsförhållandena på gården. Det är också möjligt att arbetsledaren vid den lokala enheten besöker gården för att träffa avbytaren under en pågående avbytartjänst.

Om du inte vill att en representant för den lokala enheten besöker din gård eller om förhållandena på gården inte uppfyller arbetssäkerhetskraven, kan den lokala enheten inte ordna dina avbytartjänster. I så fall har du möjlighet att övergå till att själv ordna dina avbytartjänster.

Ta kontakt

Ring vår kundtjänst 029 435 2650

Skicka skyddad e-post

Sök ombudsmännens kontaktuppgifter

Kontakta Ta hand om bonden

Ge respons

Be oss kontakta dig