Hoppa över navigering

Mät och upptäck – För lantbruksföretagare

Grunden för en välmående gård är en lantbruksföretagare som mår bra. Arbetsförmågan påverkar arbetsresultatet direkt. Hur kan du bibehålla och utveckla den?

Testerna och guiderna om välbefinnande i arbetet hjälper dig att känna igen faktorer som det lönar sig att uppmärksamma och du får information som stöder dig i förändringarna.

Testa bondens arbetsförmåga

Testa nivån för din arbetsförmåga och börja orka bättre! Testa bondens arbetsförmåga är ett konkret verktyg för lantbruksföretagare som hjälper dig att

  • ta reda på hur väl din arbetsförmåga motsvarar kraven i ditt arbete
  • se vad du bör vara uppmärksam på
  • få tips om tjänster som kan vara till nytta för dig
  • bli intresserad av att förbättra ditt välmående
  • se var nivån för din arbetsförmåga ligger i förhållande till andra lantbruksföretagare.

Klicka på Testa bondens arbetsförmåga för att besvara frågorna. Du kan till exempel svara på frågorna i testet två gånger per år, så märker du hur din arbetsförmåga utvecklas.

Test för välbefinnande i arbetet

Ta vara på tipsen för välbefinnande

Videon

Se videon med korta inslag om hur du ökar välbefinnandet! Projektarbetarna för projektet Ta hand om bonden har sammanställt tips som stöder ditt arbete. Ta hand om dig själv – du är gårdens viktigaste resurs! Videon på LPA:s YouTube-kanal. En del av videona är endast på finska.

LPA:s projekt Ta hand om bonden har i samarbete med Cuckoo Workout tagit fram en pausgymnastikvideo för lantbruksföretagare. Ska vi ta den första pausgymnastiken genast?

Podcast

Hurdan är en välmående lantbrukare? I Ta hand om bonden-projektets podcast tar vi upp olika teman om välbefinnande som berör finländska lantbruksföretagare. Du hittar podcasterna under namnet Välitä viljelijästä på Spotify, SoundCloud, iTunes, Apple Podcasts och Listen Note. Du kan också lyssna på avsnitten på Ta hand om bonden-projektets webbplats. Podcastavsnitten är finskspråkiga.

Publikationer

Ha koll på fakta! Läs faktakorten om hur du kan förebygga olycksfall och skydda dig mot hälsorisker som beror på arbetet. Informera dig om fördelarna som företagshälsovården erbjuder och om säkerheten i arbetet för unga som arbetar på gårdar.

Ta kontakt

Ring vår kundtjänst 029 435 2650

Skicka skyddad e-post

Sök ombudsmännens kontaktuppgifter

Kontakta Ta hand om bonden

Ge respons

Be oss kontakta dig