Hoppa över navigering

Avträdelsestödets kompletteringsdel höjs motsvarande höjningen av folkpensionen från ingången av 2020

På små skattefinansierade pensioner görs nivå- och indexhöjningar från ingången av 2020. Folkpensionens fulla belopp höjs med cirka 34 euro i månaden och garantipensionens fulla belopp med 50 euro i månaden.

Också för lantbruksföretagare höjs avträdelsestödets kompletteringsdel med ett belopp som motsvarar höjningen av folkpensionen. För alla mottagare av avträdelsestödets kompletteringsdel är höjningen minst 28 euro plus indexhöjning.

Mer information: Risto Syvälä, chef för pensionsenheten, Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt LPA, tfn 040 828 4974

Social- och hälsovårdsministeriet: De lägsta pensionerna höjs den 1 januari 2020

Ta kontakt

Ring vår kundtjänst 029 435 2650

Skicka skyddad e-post

Sök ombudsmännens kontaktuppgifter

Kontakta Ta hand om bonden

Ge respons

Be oss kontakta dig