Hoppa över navigering

Sammanslagningar av de södra avbytarenheterna inom lantbruket

Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt LPA har beslutat att omorganisera områdena för avbytarenheterna inom lantbruket från och med 2021.

De lokala enheternas regionala förändringar

I början av 2021 sammanslås den lokala enheten i Savitaipale med den lokala enheten i St:Michel och enheten i Lempäälä med enheten i Sastamala.

I början av 2022 sammanslås Alavus, Alajärvi, Kauhava och Kauhajoki med den lokala enheten i Kurikka. Enheterna i Pöytis och Salo sammanslås med Vemos lokala enhet, Tavastehus, Lovisa och Kouvola med den lokala enheten i Sysmä och Parikkala och Rantasalmi med den lokala enheten i St: Michel.

Sammanslagningen av de norra avbytarenheterna torde genomföras i början av 2023. LPA hör som bäst de lokala enheterna om sammanslagningarna 2023. Om det nås enighet om kortare uppsägningstider för avtalen om uppdrag med kommunerna kan en del av sammanslagningarna äga rum redan i början av 2022.

I utformningen av de nya lokala enheterna har aspekterna som social- och hälsovårdsministeriet har fastställt beaktats. Hit hör de faktiska regionala koncentrationerna, kundtillfredsställelsen, den ekonomiska effektivite-ten och utvecklingen och ledningen av verksamheten.

Fortsatt utveckling av förvaltningsmodellen för avbytarservice

En arbetsgrupp tillsatt av social- och hälsovårdsministeriet utreder som bäst alternativa förvaltningsmodeller för avbytarservicetjänsterna. Arbetsgruppens mandatperiod går ut i mars. Den nya förvaltningsmodellen kan införas tidigast 2025. På grund av den snabba strukturförändringen inom lantbruket blir det emellertid nödvändigt att anpassa avbytarförvaltningen för lantbruket redan innan en mer omfattande förvaltningsreform genomförs.

Det har reserverats 2 miljoner euro för sammanslagningarna av avbytarenheterna i nästa års statsbudget. Anslaget kan användas för att stöda ändringen och för tilläggskostnader för förvaltningsarbete som beror på sammanslagningarna under 2021.

Närmare information: Päivi Wallin, ansvarig direktör för avbytarservice och främjande av arbetsförmågan 040 740 4728, Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt LPA, paivi.wallin@mela.fi

Ta kontakt

Ring vår kundtjänst 029 435 2650

Skicka skyddad e-post

Sök ombudsmännens kontaktuppgifter

Kontakta Ta hand om bonden

Ge respons

Be oss kontakta dig