Hoppa över navigering

En proposition om sänkt dröjsmålsränta på LPA:s försäkringspremier har lämnats till riksdagen

En regeringsproposition lämnades 21.6.2017 till riksdagen med förslag till lag om temporär sänkning av dröjsmålsräntan på försäkringspremier som ska betalas till Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt. Enligt propositionen är syftet att underlätta den ekonomiskt utmanande situationen för LPA:s försäkringstagare genom att dröjsmålsräntan på de LFÖPL- och OFLA-premier som lantbruksföretagare och stipendiater betalar sänks till 4 procent med stöd av en temporär lagändring som ska gälla till 31.12.2018. LPA:s styrelse har beslutat att den nuvarande sänkta dröjsmålsräntan på 4 procent ska tillämpas även medan propositionen behandlas i riksdagen.

Om du vill diskutera ett eventuellt betalningsanstånd för dina försäkringspremier ber vi dig kontakta vår kundtjänst eller vårt premiefaktureringsteam, växel 029 435 11 eller e-post: vakuutusmaksut (at) mela.fi, för att komma överens om en betalningstidtabell.

Ytterligare information ger teamledare Jarmo Koski vid Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt LPA, tfn 050 379 2891.

Ta kontakt

Ring vår kundtjänst 029 435 2650

Skicka skyddad e-post

Sök ombudsmännens kontaktuppgifter

Kontakta Ta hand om bonden

Ge respons

Be oss kontakta dig