Hoppa över navigering

Till dig som har fått beslut om avslag

Om du är missnöjd med beslutet kan du söka ändring i det. Ändring i beslutet ska sökas inom en månad efter delgivningen.

I besvärsanvisningen som medföljer beslutet får du veta hur du söker ändring. När du har överklagat beslutet utreder vi om vi kan rätta det. Om vi inte kan rätta beslutet, skickar vi din besvärsskrift till besvärsnämnden för olycksfallsärenden för att behandlas där.

Läs mer om sökande av ändring och anvisningarna för hur du överklagar ett beslut på sidan Hur söker jag ändring i ett beslut.

Ta kontakt

Ring vår kundtjänst 029 435 2650

Skicka skyddad e-post

Sök ombudsmännens kontaktuppgifter

Kontakta Ta hand om bonden

Ge respons

Be oss kontakta dig