Hoppa över navigering

Gårdsbrukets arbetsinkomsträknare

Gårdsbrukets arbetsinkomsträknare beräknar din arbetsinkomst samt uppskattar försäkringspremien för din LPA-trygghet.

Vid gårdsbruk beräknas arbetsinkomsten separat för åkerarealen, dvs. odlad jordbruksmark, och för skogsarealen. Arbetsinkomsten av åker är beroende av hektaren och antalet företagare. Odlad arrendeåker medräknas också i arealen.

Arbetsinkomsten av skog bestäms enligt arealen och var skogen finns. Som LFÖPL-hektar räknas i södra Finland 1/10, i mellersta Finland 1/15 och i norra Finland 1/20 av skogsmarken.

Räkneresultatet för åker visar en basarbetsinkomst samt övre och nedre gränser inom vilka företagaren själv kan välja sin arbetsinkomst. När arbetsinkomsten av åker, skog och eventuell kompletterande verksamhet räknas samman erhålls gårdens arbetsinkomst.

LFÖPL-försäkringen är obligatorisk om gårdens åker och skog är minst fem LFÖPL-hektar och LFÖPL-arbetsinkomsten är minst 4 506 euro per år (2024).

Gårdsbrukets arbetsinkomsträknare

Ta kontakt

Ring vår kundtjänst 029 435 2650

Skicka skyddad e-post

Sök ombudsmännens kontaktuppgifter

Kontakta Ta hand om bonden

Ge respons

Be oss kontakta dig