Hoppa över navigering

Vanliga frågor om coronaviruset och dess följder för LPA-tryggheten

Vi har sammanställt ett informationspaket om coronaviruset och dess följder för LPA-tryggheten på vår webbplats.

Du kan läsa informationspaketet på adressen lpa.fi/corona. Informationen om olika teman har ordnats under rubriker enligt tema på sidan. På sidan får du bland annat svar på frågorna Betjänar LPA som vanligt?, Betalas pensionerna normalt? och Vad ska jag göra om jag insjuknar eller sätts i karantän?

Vi följer med hur situationen utvecklas och vidtar åtgärder i enlighet med regeringens och hälsomyndigheternas anvisningar. Vi uppdaterar informationen allteftersom ny information finns tillgänglig.

Ta kontakt

Ring vår kundtjänst 029 435 2650

Skicka skyddad e-post

Sök ombudsmännens kontaktuppgifter

Kontakta Ta hand om bonden

Ge respons

Be oss kontakta dig