Hoppa över navigering

Till Finland från utlandet som stipendiat

Om du kommer från utlandet till Finland för att arbeta här på stipendium bör du ta reda på om du är skyldig att ta försäkring för ditt stipendiatarbete.

När du kommer till Finland från utlandet för att arbeta på stipendium beviljat från Finland och du bor eller arbetar i Finland, ta reda på om du är skyldig att försäkra ditt stipendiatarbete.

Kontrollera om ditt stipendium omfattas av försäkringsskyldighet: Allmänt om pensionsförsäkringen för stipendiater.

EU/EES-land eller Schweiz

En stipendiat från ett EU/EES-land eller Schweiz som kommer till Finland försäkras om övriga villkor för försäkring uppfylls. Om du har intyg på att du omfattas av ett annat lands sociala trygghet under din arbetsperiod i Finland, kan vi inte försäkra dig.

Andra länder

Om du kommer till Finland från något annat land än de ovannämnda, utreder vi försäkringsförutsättningarna individuellt utgående från din försäkringsansökan.

Mer information

Om du är osäker på om du omfattas av försäkringsskyldigheten kan du kontakta vår kundtjänst.

Om du ska arbeta utomlands med stipendium från Finland, läs instruktionerna för försäkring av utlandsarbete: Arbete utomlands.

Ta kontakt

Ring vår kundtjänst 029 435 2650

Skicka skyddad e-post

Sök ombudsmännens kontaktuppgifter

Kontakta Ta hand om bonden

Ge respons

Be oss kontakta dig