Hoppa över navigering

Arbetspension för olika livssituationer

Arbetspensionen ger dig en utkomst när du slutar arbeta eller minskar arbetsmängden på grund av ålder eller arbetsoförmåga. Arbetspensionen tryggar också den efterlevande makens och minderåriga barns utkomst om familjeförsörjarens dör.

Du tjänar in pension medan du arbetar. Arbetspensionen är individuell och påverkas i huvudsak av dina inkomster och under din tid i arbetslivet och hur lång din tid i arbetslivet är. Du tjänar in pension på basis av arbetsinkomsten i din LFÖPL-försäkring.

Pension kräver alltid en ansökan. Om arbetspensionen blir knapp kan du också ha rätt till folkpension från FPA.

När du blir äldre

Ålderspension

Du kan börja få ålderspension när du har nått den lägsta åldern för ålderspension för din åldersklass. Den lägsta pensionsåldern till exempel för personer som är födda år 1960 är 64 år 6 månader. Pensionen kan börja tidigast från början av den månad som följer efter tidpunkten då personen når åldern för ålderspension. Läs mer: ålderspension.

Partiell ålderspension

Du kan få partiell ålderspension när du har nått den nedre gränsen för partiell ålderspension som bestäms enligt ditt födelseår och du inte får annan pension. Som partiell ålderspension kan du ta ut antingen 25 eller 50 procent av den pension du redan tjänat in. Den partiella ålderspension som du tar ut innan du når din lägsta pensionsålder kommer varaktigt att minska din slutliga pension.

Om din arbetsförmåga försvagas

Arbetspensionsrehabilitering

Syftet med yrkesinriktad arbetspensionsrehabilitering är att förebygga arbetsoförmåga. Arbetspensionsrehabiliteringen stöder dig att stanna i arbetslivet när din arbetsförmåga är försvagad eller håller på att försvagas och du riskerar invalidpension inom de närmaste åren. Arbetspensionsrehabiliteringen kan vara arbetsprövning, omskolning eller näringsstöd.

Invalidpension

Invalidpensionen tryggar din utkomst om du på grund av sjukdom eller skada inte kan arbeta. Du kan ha rätt till invalidpension om din arbetsförmåga utifrån en medicinsk bedömning har varit nedsatt i minst ett år utan avbrott på grund av sjukdom, lyte eller skada.

Full invalidpension kan beviljas om arbetsförmågan är nedsatt med minst 60 procent. Delinvalidpension kan beviljas om arbetsförmågan är nedsatt med minst 40 procent. Invalidpension kan också beviljas för viss tid, och då heter det rehabiliteringsstöd.

Arbetslivspension

Om du har arbetat minst 38 år i ansträngande och slitsamt arbete och om din arbetsförmåga är nedsatt, kan du få arbetslivspension när du fyllt 63 år. Arbetsförmågan behöver inte vara lika mycket nedsatt som det krävs för invalidpension. Vad som räknas som ansträngande och slitsamt arbete bedöms enligt lagstadgade kriterier.

Om en anhörig dör

Familjepension

Familjepensionen är avsedd för den efterlevande maken och barn under 18 år för att trygga utkomsten om den ena av familjens försörjare dör. Familjepensionen kan vara efterlevandepension för maken/makan eller barnpension för minderåriga barn.

Grupplivförsäkring

Ur grupplivförsäkringen kan det betalas en engångsersättning till den LFÖPL-försäkrades barn under 22 år och make/maka eller till en sambo som den avlidne har gemensamma barn med.

Ansök om pension vid rätt tid

Ålderspension och partiell ålderspension

Ca en månad innan pensionen ska börja.

Invalidpension

2-3 månader innan sjukdagpenningen upphör.

Förlängning av rehabiliteringsstödet

Ca en månad innan föregående pension upphör.

Ta kontakt

Ring vår kundtjänst 029 435 2650

Skicka skyddad e-post

Sök ombudsmännens kontaktuppgifter

Kontakta Ta hand om bonden

Ge respons

Be oss kontakta dig