Hoppa över navigering

Vanliga frågor om olycksfallsersättningar

Nedan hittar du svar på vanliga frågor om olycksfallsersättningar. Om du inte hittar svar på din fråga kan du kontakta oss så hjälper vi dig.

Att ansöka om ersättningar

Kan jag fylla in skadeanmälan på nätet?

Du kan fylla i skadeanmälan på nätet via vår e-tjänst. Kom ihåg att anmäla om arbetsolycksfall och yrkessjukdomar inom 60 dagar efter att skadan inträffade.

Räcker det för LPA med kopior av kvittona?

För LPA räcker det med kopior av kvittona. Du kan också skicka kvittokopior som bilagor via LPA:s e-tjänster.

Kan jag anmäla om ett arbetsolycksfall också efter 60 dagar?

Skadeanmälan kan fyllas i också efter 60 dagar. Om du skickar in en försenad skadeanmälan ska du ange orsaken till dröjsmålet i anmälan. Alltid när en skadeanmälan kommer in efter tidsfristen på 60 dagar utreder vi varför anmälan har blivit försenad och bedömer om det med beaktande av omständigheterna är skäligt att avslå ansökan om ersättning.

Betalningsförbindelser

Hur får jag en betalningsförbindelse till magnetundersökning och operation vid en privat vårdinrättning?

Den behandlande läkaren ska alltid begära betalningsförbindelse från LPA för en undersökning eller åtgärd som kostar över 320 euro (2020). Om läkaren som behandlar dig föreslår en undersökning eller åtgärd som du behöver och skulle kunna få betalningsförbindelse för, ska du berätta att du har en arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkring hos LPA.

Därefter begär den behandlande läkaren eller vårdinrättningen en betalningsförbindelse från LPA genom att skicka oss vårdanteckningar som innehåller begäran om betalningsförbindelse.

Hur får jag en betalningsförbindelse för läkemedel som ordinerats för behandling av yrkessjukdom?

För att kunna behandla betalningsförbindelser för läkemedel behöver vi kopior på recepten. Du kan också skicka recepten till oss via länken Skicka bilagor i vår e-tjänst.

Ersättningar

Ska jag lämna in en separat ansökan om menersättning (ersättning för bestående men)?

Du behöver inte ansöka om menersättning separat. Vi bedömer rätten till menersättning på grundval av de medicinska utredningarna.

På grund av en olycksfallsskada har jag haft kostnader för vikariehjälp i jordbruket. Ersätter LPA kostnaderna för vikariehjälp?

På grundval av olycksfallsskada kan du få ersättning för inkomstbortfall i form av dagpenning, olycksfallspension eller rehabiliteringspenning. Kostnader för vikariehjälp i jordbruket ersätts inte.

Beskattning av olycksfallsförmåner

Det har dragits för mycket skatt på min dagpenning/olycksfallspension, vad kan jag göra?

Om du vill kan du ansöka om ett ändringsskattekort för olycksfallsförmåner via e-tjänsten på adressen: www.skatt.fi. Skattebyrån behöver uppgifter om alla utbetalda olycksfallsförmåner, pensioner och andra inkomster för att kunna beräkna förskottsinnehållningsprocenten så exakt som möjligt.

Det nya skattekortet träder i kraft från och med skattekortets datum. Om du vill att ändringsskattekortet också ska gälla retroaktivt på förskottsinnehållningen på redan utbetald ersättning för inkomstbortfall, ska du särskilt meddela skattemyndigheten om detta.

Om skattekortet träder i kraft retroaktivt får du tillbaka den eventuella överskjutande skatt som dragits på olycksfallsförmånerna.

Ändringsskattekortet ska alltid skickas på papper. Däremot går det bra att höja skatteprocenten via telefon.

Observera att i enlighet med Skatteförvaltningens anvisning innehålls alltid 50 procent skatt på dagpenning som betalas på grundval av frivilliga försäkringar, på rehabiliteringspenning som betalas ut till ett lika stort belopp och på ersättning för inkomstbortfall som betalas för undersökningstiden.

Hur bestäms förskottsinnehållningsprocenten på olycksfallsförmåner?

Den förskottsinnehållningsprocent som fås direkt från skattemyndigheten är minst 25 procent för personer med obligatorisk försäkring. I övriga fall är förskottsinnehållningsprocenten 40 procent.

I enlighet med Skatteförvaltningens anvisning innehålls alltid 50 procent skatt på dagpenning som betalas på grundval av frivilliga försäkringar, på rehabiliteringspenning som betalas ut till ett lika stort belopp och på ersättning för inkomstbortfall som betalas för undersökningstiden.

Om perioderna med ersättning för inkomstbortfall gäller åren före utbetalningsåret, innehåller vi alltid 50 procent skatt i enlighet med Skatteförvaltningens anvisning.

Ta kontakt

Ring vår kundtjänst 029 435 2650

Skicka skyddad e-post

Sök ombudsmännens kontaktuppgifter

Ge respons

Be oss kontakta dig