Hoppa över navigering

Pensionsutdrag

Pensionsutdraget visar hur mycket arbetspension du har tjänat in. Läs igenom utdraget noggrant, för din pension grundar sig på uppgifterna i utdraget!

De LFÖPL-försäkrade får ett pensionsutdrag i pappersform per post vart tredje år. År 2019 postas utdraget till de försäkrade som är födda i januari-april. De som är födda 1960 eller tidigare får ett pensionsutdrag hem varje år. Utdragen skickas per post i oktober.

Pensionsutdraget visar hur mycket arbetspension du har tjänat in för dina lantbruks- och andra företagarperioder och för dina anställningar inom både den privata och offentliga sektorn.

Bland LPA:s kunder får pensionstagare och de som har avträdelsestöd inget pensionsutdrag.

Välj det elektroniska pensionsutdraget

Du kan när som helst läsa ditt pensionsutdrag i vår e-tjänst. I våra e-tjänster kan du välja alternativet att inte längre få pensionsutdraget hem per post.

Om du har kontrollerat ditt pensionsutdrag elektroniskt efter 31.3.2019, kommer du inte längre att få utdraget per post.

För att kunna använda våra e-tjänster behöver du personliga nätbankskoder.

En uppskattning av pensionen

I det elektroniska pensionsutdraget finns också en uppskattning av din framtida pension. Om du är född 1965 eller tidigare finns det en uppskattning av din pension också i utdraget i pappersform.

Kontrollera utdraget noga

Eftersom din pension kommer att grunda sig på uppgifterna i pensionsutdraget bör du kontrollera utdraget omsorgsfullt. Om det finns fel i uppgifterna, gör en anmälan om felet och skicka den till LPA.

På adressen Arbetspension.fi finns mer information om pensionsutdraget och andra frågor kring arbetspensionen.

Om du vill ha mer information om pensionsutdraget, kan du kontakta LPA per e-post på adressen vakuutus (at) mela.fi, eller per telefon på numret 029 435 2692.

Ta kontakt

Ring vår kundtjänst 029 435 2650

Skicka skyddad e-post

Sök ombudsmännens kontaktuppgifter

Ge respons

Be oss kontakta dig