Hoppa över navigering

Pensionsutdrag

Pensionsutdraget visar hur mycket arbetspension du har tjänat in. Läs igenom utdraget noggrant, för din pension grundar sig på uppgifterna i utdraget!

I arbetspensionsutdraget ser du hur mycket arbetspension du har tjänat in under perioderna som företagare och lantbruksföretagare och i anställningsförhållandena inom den offentliga och privata sektorn.

Välj det elektroniska pensionsutdraget

Du kan när som helst ta fram ditt arbetspensionsutdrag elektroniskt i vår e-tjänst. I det elektroniska utdraget ser du de aktuella uppgifterna om hur mycket pension du har tjänat in hittills. Om du har kontrollerat ditt arbetsplatsutdrag elektroniskt senare än den 31.3 skickar vi inte utdraget till dig per post samma år.

Du kan välja att i fortsättningen endast få arbetspensionsutdraget elektroniskt. Uppgifterna i det elektroniska utdraget är mer omfattande än uppgifterna på utdraget i pappersformat. När du har valt att använda det elektroniska utdraget skickar vi inte längre utdraget till dig i pappersformat utan du kan själv ta fram utdraget i webbtjänsten.

För att använda våra e-tjänster identifierar du dig med dina personliga nätbankskoder, ett mobilcertifikat eller ett certifikatkort.

En uppskattning av pensionen

I det elektroniska pensionsutdraget finns också en uppskattning av din framtida pension. Några år före pensionsåldern visar utdraget också en uppskattning av hur stor pension du kommer att få.

Endast de nyaste uppgifterna i pappersformat

I arbetspensionsutdraget i pappersform ser du endast uppgifterna för de sex föregående åren. I det elektroniska arbetspensionsutdraget kan du däremot kontrollera hela din arbetshistoria när du vill.

De LFÖPL-försäkrade får ett pensionsutdrag i pappersform per post vart tredje år. År 2022 skickade vi utdrag till dem som är födda i januari-april och år 2023 skickar vi utdrag till dem som är födda i maj-augusti. De vars födelseår är 1962 eller tidigare får ett pensionsutdrag hemskickat varje år. Utdragen postas i september.

Bland LPA:s kunder får pensionstagare och de som har avträdelsestöd inget pensionsutdrag.

Kontrollera utdraget noga

Eftersom din pension kommer att grunda sig på uppgifterna i pensionsutdraget bör du kontrollera utdraget omsorgsfullt. Om det finns fel i uppgifterna, gör begäran om rättelse av pensionsutdraget och skicka den till LPA.

På adressen Arbetspension.fi finns mer information om pensionsutdraget och andra frågor kring arbetspensionen. Du kan till exempel kontrollera din pensionsålder.

Om du vill ha mer information om pensionsutdraget, kan du kontakta LPA per e-post på adressen vakuutus(at)mela.fi, eller per telefon på numret 029 435 2692.

Ta kontakt

Ring vår kundtjänst 029 435 2650

Skicka skyddad e-post

Sök ombudsmännens kontaktuppgifter

Kontakta Ta hand om bonden

Ge respons

Be oss kontakta dig