Hoppa över navigering

Pensionsutdrag

Pensionsutdraget visar hur mycket arbetspension du har tjänat in. Läs igenom utdraget noggrant, för din pension grundar sig på uppgifterna i utdraget!

Välj det elektroniska pensionsutdraget

Du kan när som helst läsa ditt pensionsutdrag i våra e-tjänster. Om du har kontrollerat ditt pensionsutdrag elektroniskt efter den 31 mars kommer du inte att få utdraget per post samma år.

För att använda våra e-tjänster identifierar du dig med dina personliga nätbankskoder, ett mobilcertifikat eller ett certifikatkort.

En uppskattning av pensionen

I det elektroniska pensionsutdraget finns också en uppskattning av din framtida pension. Om du är född 1965 eller tidigare finns det en uppskattning av din pension också i utdraget i pappersform.

Endast de nyaste uppgifterna i pappersformat

De LFÖPL-försäkrade får ett pensionsutdrag i pappersform per post vart tredje år. År 2020 skickade vi utdrag till dem som är födda i maj-augusti och år 2021 skickar vi utdrag till dem som är födda i september-december. De vars födelseår är 1961 eller tidigare får ett pensionsutdrag hemskickat varje år. Utdragen postas i september-oktober.

Pensionsutdraget visar hur mycket arbetspension du har tjänat in för dina lantbruks- och andra företagarperioder och för dina anställningar inom både den privata och offentliga sektorn.

Bland LPA:s kunder får pensionstagare och de som har avträdelsestöd inget pensionsutdrag.

Kontrollera utdraget noga

Eftersom din pension kommer att grunda sig på uppgifterna i pensionsutdraget bör du kontrollera utdraget omsorgsfullt. Om det finns fel i uppgifterna, gör begäran om rättelse av pensionsutdraget och skicka den till LPA.

På adressen Arbetspension.fi finns mer information om pensionsutdraget och andra frågor kring arbetspensionen. Du kan till exempel kontrollera din pensionsålder.

Om du vill ha mer information om pensionsutdraget, kan du kontakta LPA per e-post på adressen vakuutus(at)mela.fi, eller per telefon på numret 029 435 2692.

Ta kontakt

Ring vår kundtjänst 029 435 2650

Skicka skyddad e-post

Sök ombudsmännens kontaktuppgifter

Ge respons

Be oss kontakta dig