Hoppa över navigering

Pensionsutdrag

Arbetspensionsutdraget visar beloppet av den insparade pensionen. Kontrollera uppgifterna i arbetspensionsutdraget eftersom din kommande pension kommer att basera sig på det.

Hur stor pension får jag? Hur beräknas pensionen? I arbetspensionsutdraget ser du hur du sparar in din pension. Du ser hur mycket arbetspension du har sparat in under dina perioder som företagare och lantbruksföretagare samt under anställningsförhållanden inom den privata och den offentliga sektorn.

Kontrollera arbetspensionsutdraget

Det är viktigt att du kontrollerar uppgifterna i arbetspensionsutdraget noggrant eftersom din kommande pension beräknas utifrån uppgifterna i utdraget.

Du kan när som helst ta fram ditt arbetspensionsutdrag elektroniskt i vår e-tjänst. I det elektroniska utdraget ser du de aktuella uppgifterna om hur mycket pension du har tjänat in hittills och en uppskattning av det kommande pensionsbeloppet. Du ser behändigt hela din arbetshistoria i det elektroniska arbetspensionsutdraget.

Om du upptäcker fel i uppgifterna ska du skicka en begäran om korrigering till LPA. Vi har samlat råd för hur du kontrollerar arbetspensionsutdraget på sidan Kontrollera utdraget så här.

Begränsad information på papper

I arbetspensionsutdraget i pappersform ser du uppgifterna för de sex senaste åren.

Vi skickar ett arbetspensionsutdrag per post till dig när det har gått tre år sedan du fick ett arbetspensionsutdrag per post eller sedan du senast hämtade ett elektroniskt arbetspensionsutdrag. Vi skickar ut arbetspensionsutdragen i september.

Om du får pension eller avträdelsestöd skickar vi inte arbetspensionsutdraget per post. Du kan emellertid ta fram ditt arbetspensionsutdrag i vår e-tjänst.

Mer information om arbetspensionsutdraget

Du får ytterligare information om arbetspensionsutdraget genom att skicka ett meddelande till LPA:s e-tjänst eller på numret 029 435 2692.

På adressen Arbetspension.fi finns mer information om pensionsutdraget och andra frågor kring arbetspensionen. Du kan till exempel kontrollera din pensionsålder.

Ta kontakt

Ring vår kundtjänst 029 435 2650

Skicka skyddad e-post

Sök ombudsmännens kontaktuppgifter

Kontakta Ta hand om bonden

Ge respons

Be oss kontakta dig