Hoppa över navigering

LFÖPL-arbetsinkomst för fiske

Dina försäkringar bygger på din personliga LFÖPL-arbetsinkomst. Arbetsinkomsten bestäms så att den motsvarar värdet av din arbetsinsats i fisket.

Arbetsinkomsten är inte samma sak som ditt fiskeföretags beskattade inkomst. När din arbetsinkomst är rätt dimensionerad är också din pension och dina förmåner på rätt nivå.

Storleken på den pension och de ersättningar som LPA betalar dig beror på din personliga arbetsinkomst. Arbetsinkomsten påverkar också bland annat FPA:s ersättningar, såsom moderskaps-, föräldra- och sjukdagpenningen. Också försäkringspremierna bestäms enligt din arbetsinkomst.

Om din arbetsinkomst är minst 4 506 euro per år (2024), försäkras du med en obligatorisk LFÖPL-försäkring. Om din arbetsinkomst är mindre kan du teckna en frivillig LFÖPL-försäkring.

Om du utöver fiske arbetar med jordbruk, renskötsel eller skogsbruk i den omfattning att verksamheten är LFÖPL-försäkrad, tjänar du in arbetsinkomst också för detta arbete.

Hur räknas den personliga arbetsinkomsten?

Din arbetsinkomst motsvarar den andel din arbetsinsats står för i ditt fiskeföretag. Andelen räknas utgående från den bruttoinkomst i ditt fiskeföretag som du uppskattar att du kontinuerligt får för fiskeverksamheten. Som arbetets andel betraktas i regel 30–60 procent av bruttoinkomsten. Också annan företagsverksamhet som anknyter till fisket beaktas i din arbetsinkomst.

Om flera personer arbetar i företaget, fördelas arbetsinkomsten mellan dem alla i förhållande till respektive persons arbetsinsats.

Annan företagsverksamhet som beaktas i försäkringen

I försäkringen beaktas också annan verksamhet som anknyter till fisket. Sådan verksamhet är till exempel

  • behandling av fisk
  • vidareförädling
  • marknadsföring av fångsten
  • tillverkning, reparering och underhåll av fångstredskap.

Förändringar i arbetsinkomsten

Meddela oss i god tid om det sker förändringar i ditt fiskearbete. Förändringarna kan påverka din arbetsinkomst och dina försäkringspremier. Vi gör alltid ändringar i försäkringarna räknat från anmälningsdagen, aldrig retroaktivt. Se alltså till att anmäla förändringar i tid. Läs om anmälning av förändringar på sidorna för lantbruksföretagare.

Familjemedlemmars arbetsinkomst

En familjemedlems arbetsinkomst består av lönen och naturaförmånerna. Om lön inte betalas, räknas arbetsinkomsten utgående från arbetsinsatsen.

Beräkna din pension och dina ersättningsbelopp med hjälp av räknaren

Med LPA-trygghetsräknaren kan du räkna ut hur din arbetsinkomst påverkar din pension och dina ersättningsbelopp. Räknaren ger en beräkning av din framtida pension, LPA-sjukdagpenningen, OFLA-olycksfallsdagpenningen och grupplivförsäkringspremiens storlek. Du får också en beräkning av dina försäkringspremier.

Ta kontakt

Ring vår kundtjänst 029 435 2650

Skicka skyddad e-post

Sök ombudsmännens kontaktuppgifter

Kontakta Ta hand om bonden

Ge respons

Be oss kontakta dig