Hoppa över navigering

Årsinformation för försäkrade och fakturor i början av året

Vi skickar ut årsinformationen för försäkrade till våra kunder i slutet av januari. I årsinformationen anges nivån på din aktuella LPA-trygghet och den innehåller uppgifter om LFÖPL-och OFTA-försäkringspremierna som betalades och betalades tillbaka ifjol.

Med årsinformationen följer en bilaga med aktuell information om LPA-tryggheten. Du kan också läsa bilagan på vår webbplats: Informationsbrev

Fakturor över försäkringspremier i början av året

Förfallodagarna för fakturor över försäkringspremier ändrades i början av året. Vi skickar ut faktura över LFÖPL-försäkringar och obligatoriska OFLA-försäkringar för arbetstid i februari. Förfallodagen är den 15.3.

Fakturorna över försäkringspremier för frivilliga OFLA-försäkringar skickades ut i mitten av januari och förfaller den 20.2.

Läs mer: Ändringar i förfallodagarna för LFÖPL- och OFLA-försäkringspremier

Ta kontakt

Ring vår kundtjänst 029 435 2650

Skicka skyddad e-post

Sök ombudsmännens kontaktuppgifter

Kontakta Ta hand om bonden

Ge respons

Be oss kontakta dig