Hoppa över navigering

Vanliga frågor om LPA-sjukdagpenning

Nedan hittar du svar på vanliga frågor om LPA-sjukdagpenning. Om du inte hittar svar på din fråga här kan du kontakta oss så hjälper vi dig.

Jag har blivit sjuk och har inte någon LFÖPL-försäkring ännu. Kan jag få LPA-sjukdagpenning?

Ingen fara, om din försäkringsansökan redan är hos LPA för handläggning. LFÖPL-försäkringen ska vara i kraft eller försäkringsansökan anhängig när du blir sjuk.

Hur ansöker jag om LPA-sjukdagpenning?

Du kan ansöka om LPA-sjukdagpenning

För LPA-sjukdagpenning behöver vi alltid ett läkarintyg. Det är bra att berätta för läkaren att LPA-sjukdagpenning också betalas för veckoslut. Du kan skicka läkarintyget till oss via länken Skicka bilagor i vår e-tjänst.

Ansök om LPA-sjukdagpenning inom 6 månader från det att arbetsoförmågan började.

Räcker det med ett intyg av sjukskötare för att ansöka om LPA-sjukdagpenning?

I början av sjukdomen räcker det med att du skickar oss ett intyg över arbetsoförmåga som skrivits av en sjukskötare.

Jag är också FÖPL-företagare. Hur ansöker jag om LPA-sjukdagpenning?

Om du har tecknat en FÖPL-försäkring för annan företagarverksamhet ska du alltid lämna ansökan om sjukdagpenning direkt till FPA. Kom ihåg att i ansökan till FPA också kryssa för punkten som gäller ansökan om dagpenning för LFÖPL-försäkrade.

Vid beräkningen av sjukdagpenningen beaktar FPA också arbetsinkomsten från en FÖPL-försäkring för eventuell annan företagsverksamhet samt lön från förvärvsarbete.

När ska jag ansöka om sjukdagpenning direkt från FPA?

Längden på din sjukledighet avgör om du i första hand ska ansöka om sjukdagpenning från LPA eller FPA. Ansök om ersättning direkt från FPA om du är sjukledig mer än 9 vardagar utöver dagen för läkarbesöket.

Kom ihåg att i ansökan till FPA också kryssa för punkten som gäller ansökan om dagpenning för LFÖPL-försäkrade. FPA skickar information om din sjukledighet till LPA för utbetalning av LPA-sjukdagpenning.

Jag har inte en FÖPL-försäkring men jag har vissa andra löneinkomster vid sidan om de LFÖPL-försäkrade inkomsterna. Min sjukledighet överskrider inte FPA:s självriskdagar. Ska jag ansöka om sjukdagspenning via FPA när det uppmanas till det för FÖPL-försäkrade (det vill säga andra) inkomsters del?

LPA: s sjukdagspenning beräknas utifrån LFÖPL-arbetsinkomsten och utgör 1/514 per dag av den. I LPA:s sjukdagspenning beaktas alltså inte inkomster baserade på anställning och därför ska du lämna din ansökan om sjukdagspenning direkt till LPA. Kom ihåg att en självrisktid på 4 dagar tillämpas när det gäller LPA:s sjukdagpenning (dagen för läkarbesöket + 3 dagar). Vi rekommenderar att du vid behov kontaktar antingen din arbetsgivare eller FPA när det gäller dina inkomster från anställningsförhållanden.

Betalas sjukdagpenning om jag tar hand om ett sjukt barn?

LPA-sjukdagpenning betalas inte för vård av sjukt barn. Om det är fråga om en svår sjukdom kan föräldrarna ha rätt till FPA:s specialvårdspenning.

Kan jag få LPA-sjukdagpenning på grund av arbetsrelaterad utbrändhet?

LPA-sjukdagspenning betalas vid sjukdom. Utbrändhet på grund av arbetet betraktas som orsaksdiagnos (Z-diagnos), inte som sjukdom. Sålunda betalas det inte LPA-sjukdagspenning utgående från arbetsrelaterad utbrändhet.

Var får jag information om självrisken i samband med olycksfallsförsäkringen för fritid? Tillämpas självrisk?

Självrisk betalas inte i samband med olycksfallsförsäkringen för fritid.

Kan jag få sjukdagpenning om jag insjuknar när jag arbetar men har invalidpension?

LPA-sjukdagpenning kan betalas om den skadades sjukdom beror på annan sjukdom än den som han eller hon beviljades invalidpension för. Parallellt med invalidpensionen ska den skadade också vara LFÖPL-försäkrad.

Jag har LFÖPL-försäkring och får också lön för annat arbete. Om jag insjuknar, betalas då LPA-sjukdagpenning till mig eller min arbetsgivare som i sin tur betalar lön sjuktiden till mig?

Sjukdagpenningen betalas till dig. LPA-sjukdagpenningen betalas aldrig till arbetsgivaren.

Ta kontakt

Ring vår kundtjänst 029 435 2650

Skicka skyddad e-post

Sök ombudsmännens kontaktuppgifter

Kontakta Ta hand om bonden

Ge respons

Be oss kontakta dig