Hoppa över navigering

Föråldras din betalningsförbindelse för läkemedel?

Vi beviljar betalningsförbindelser för långvarig läkemedelsbehandling till följd av olycksfallsskada eller för vid yrkessjukdom. Betalningsförbindelserna för läkemedel ges för viss tid.

Om din betalningsförbindelse för läkemedel håller på att gå ut kan du begära en ny av oss. Skicka då genast till oss

  • en kopia av ditt nya läkemedelsrecept eller
  • vårdanteckningarna från besöket för bedömning av läkemedelsbehovet.

Vi bedömer separat för varje läkemedels del om det ersätts och behovet av betalningsförbindelse.

Sköt dina ärenden på nätet

Du kan behändigt lämna in handlingar som gäller begäran om betalningsförbindelse för läkemedel i vår e-tjänst med hjälp av funktionen Skicka bilagor. Logga in i e-tjänsten på vår webbplats under E-tjänster.

Ta kontakt

Ring vår kundtjänst 029 435 2650

Skicka skyddad e-post

Sök ombudsmännens kontaktuppgifter

Kontakta Ta hand om bonden

Ge respons

Be oss kontakta dig