Hoppa över navigering

LPA-sjukdagpenning för stipendiater

Har du blivit sjuk under ditt stipendiatarbete? LPA-sjukdagpenningen ger dig trygghet vid kortvarig arbetsoförmåga till exempel på grund av säsonginfluensa eller tandvärk.

Du har möjlighet att få LPA-sjukdagpenning räknat från den femte sjukdagen. LPA-sjukdagpenning betalas för alla dagar i veckan, också söndagar och helgdagar.

Sjukdagpenningen föregås av en självrisktid som är dagen för läkarbesöket och tre därpå följande dagar. Betalningen av sjukdagpenning upphör senast när självrisken för FPA:s sjukdagpenning uppfylls. Självrisktiden är dagen för läkarbesöket + 9 vardagar, inklusive vardagslördagar och helgdagsaftnar.

För att kunna få LPA-sjukdagpenning måste du ha en gällande LFÖPL-försäkring för den tid som du ansöker om sjukdagpenning för. Om du ansöker om försäkring retroaktivt kan du få LPA-sjukdagpenning endast om din försäkringsansökan når LPA senast dagen före din sjukledighet börjar.

Om FPA beviljar dig partiell sjukdagpenning kan du som LFÖPL-försäkrad få LPA:s sjukdagpenning medan under FPA:s självrisktid.

Tilläggsinformation och ansökan:

Ta kontakt

Ring vår kundtjänst 029 435 2650

Skicka skyddad e-post

Sök ombudsmännens kontaktuppgifter

Kontakta Ta hand om bonden

Ge respons

Be oss kontakta dig