Hoppa över navigering

Nya kontonummer kan anmälas via e-tjänsterna

Om du vill anmäla ett nytt kontonummer eller ändra dina befintliga bankuppgifter kan du göra det via våra e-tjänster. I e-tjänsterna går du till Granska dina uppgifter och väljer Kunduppgifter, där du under Bankuppgifter fyller i både bankens BIC-kod och kontonumret i IBAN-form.

Du loggar in till e-tjänsterna med dina personliga nätbankskoder.

Ditt kontonummer behövs alltid när vi betalar ut en förmån till dig eller betalar tillbaka eventuella försäkringspremier som du betalat för mycket.

Kontonummer kan också anmälas skriftligt

Du kan också anmäla ett nytt kontonummer eller en ändring av ditt kontonummer genom att skicka en skriftlig anmälan till Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt, PB 16, 02101 Esbo.

Av anmälan ska klart framgå

  • kontaktinformation
  • födelsedatum
  • IBAN-kontonumret och bankens BIC-kod
  • den försäkrades eller pensionstagarens underskrift.

Om anmälan undertecknas av någon annan än den försäkrade eller pensionstagaren ska en fullmakt eller en kopia av beslutet om intressebevakare bifogas.

Det är även möjligt att anmäla ändringen i den bank dit du vill att förmånen ska betalas. Per telefon kan vi inte ta emot bankändringar.

Alla förmåner betalas in på samma konto

Observera att alla pensioner, förmåner och återbetalningar som du får från LPA betalas in på samma konto. Vi använder alltid det konto som du anmält senast.

Ta kontakt

Ring vår kundtjänst 029 435 2650

Skicka skyddad e-post

Sök ombudsmännens kontaktuppgifter

Kontakta Ta hand om bonden

Ge respons

Be oss kontakta dig