Hoppa över navigering

Coronaepidemin prövar också LPA:s kunder

I fjol hade det gått 50 år sedan lagen om pension för lantbruksföretagare stadfästes och LPA grundades.

– Försäkrings- och förmånsärendena sköttes fortfarande högklassigt och kundtillfredsställelsen var på en god nivå. I år har vi emellertid i hela samhället råkat ut för alldeles exceptionella utmaningar, konstaterade Päivi Huotari, verkställande direktör för Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt LPA på delegationens vårmöte som den 16.4.2020 undantagsvis ordnades på webben.

Kunderna inför nya slag av svårigheter

Spridningen av coronaviruset ledde i Finland till att beredskapslagen infördes. Även LPA:s kunder kämpar både på landsbygden och inom konstens och vetenskapens område med alldeles nya slag av svårigheter. På gårdarna försöker lantbruksföretagarna hantera smittrisken, hushålla med de egna krafterna, se till sin hälsa och klara av utmaningarna gällande avbytarservicen och bristen på säsongsarbetskraft. Inför de prövningar som coronaepidemin orsakar finns en risk för att många lantbruksföretagare blir utmattade och lägger ner sin verksamhet för alltid.

– På LPA försöker vi göra allt vi kan för att våra tjänster ska löpa smidigt även i dessa undantagsförhållanden. Tack vare möjligheten till distansarbete kan pensioner och förmåner betalas och tjänsterna sköts via webben eller per telefon. Projektet Ta hand om bonden är nu viktigare än någonsin. Matproducenternas arbetsförmåga och krafter tryggar den finländska matförsörjningen som är en väsentlig del av vår försörjningsberedskap, framhäver Huotari.

Beredskapsplanerna uppdateras

Det största bekymret under de närmsta månaderna utgörs av att behoven inom avbytarservicen och boskapsskötselföretagarnas behov ska mötas. Om pandemin fortsätter behövs undantagsarrangemang. Å andra sidan behöver företagarna också semester för att återhämta sig från sitt tunga arbete, det betyder att också semestrarna måste tas ut.

LPA och producentorganisationerna har kontaktat social- och hälsovårdsministeriet med beredskapsförslag. Det är viktigt att lantbrukarna också planerar undantagsarrangemangen för sin egen gårds del på förhand.

–Vi hoppas ju alla att de inte ska bli nödvändiga, konstaterar Huotari.

Flexibla betalningstider

Det görs tillfälliga ändringar i förordningen om LPA:s avgifter på grund av coronaepidemin. Till följd av ändringen finns det möjlighet för kunderna att på begäran få förfallodagen i fakturorna över försäkringspremier flyttad framåt med högst tre månader. Det beräknas inte dröjsmålsränta för betalningstiden. Syftet med ändringen är att lantbruksföretagarna och stipendiaterna som befinner sig i ett svårt ekonomiskt läge ska få smidigare betalningstider.

LPA:s styrelse beslutade också indrivningen via utsökning skjuts upp så länge coronakrisen varar. Coronakrisen har plötsligt ödelagt utkomstmöjligheterna både inom de kreativa områdena och när det gäller de tjänster som gårdarna producerar.

– På grund av pandemin behöver vi nya slag av samarbete som sträcker sig över organisationernas och förvaltningsområdenas gränser och rutiner för att kunna arbeta tillsammans mer än någonsin. Genom sammanhållning och förtroende för varandra kommer vi att klara av även detta, säger Huotari.

Närmare information: verkställande direktör Päivi Huotari, Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt LPA, tfn 050 500 4514

Läs hur LPA:s år såg ut 2019 i vår årsredovisning

Ta kontakt

Ring vår kundtjänst 029 435 2650

Skicka skyddad e-post

Sök ombudsmännens kontaktuppgifter

Kontakta Ta hand om bonden

Ge respons

Be oss kontakta dig