Hoppa över navigering

Lantbruksavbytare

En yrkeskunnig avbytare är en viktig partner för livsmedelsproducenten. Avbytare behövs för att producenterna ska kunna ta en välbehövlig paus från sitt arbete och till exempel vid sjukfrånvaro eller familjeledigheter.

Lantbruksföretagarna förser oss med ren inhemsk mat och är därför en väsentlig del av Finlands försörjningstrygghet. Lantbruksavbytarna är en viktig del av den här livsmedelskedjan. Arbetet som lantbruksavbytare är självständigt och givande, men också krävande och ansvarsfullt. Avbytaren är en viktig del av gårdens arbetsgemenskap så god social kompetens och samarbetsförmåga krävs också i arbetet som avbytare.

Vad arbetar en lantbruksavbytare med?

En lantbruksavbytare ansvarar för de dagliga arbetsuppgifterna som hör till husdjursproduktionen på en gård. Avbytarens viktigaste arbetsuppgift är att ta hand om lantbruksgårdens djur. Eftersom mjölkproduktionen är den största produktionsinriktningen inom avbytarverksamheten ingår mjölkning liksom utfodring och skötsel av kor och kalvar nästan alltid i lantbruksavbytarens arbete. Som djurskötare tar du också hand om nötkreatur, grisar, fjäderfä, hästar, får och ibland också getter.

Inom lantbruket används avancerad teknik, så du bör inte vara rädd för att använda IT eller olika typer av maskiner. Körkort och egen bil är nödvändigt i lantbruksavbytarens arbete, eftersom gårdarna som behöver avbytare vanligtvis är belägna över ett stort område.

Om gårdens enda eller alla företagare är på semester eller ska vikarieras, kanske du måste arbeta ensam på gården, så det är bra om du har initiativförmåga och gillar att arbeta självständigt. Ofta arbetar du tillsammans med de andra på gården. Då är det viktigt med samarbets- och interaktionsförmåga.

Du arbetar i lantbruksföretagarnas produktionslokaler och ditt arbete spelar en viktig roll när det gäller att trygga djurens välbefinnande och produktionen på gården. Därför är det särskilt viktigt att du är pålitlig och försiktig och följer de arbetsinstruktioner som gårdens företagare ger.

De viktigaste egenskaperna hos en lantbruksavbytare är emellertid kärleken till djuren och ett så kallat ko-öga, det vill säga ett öga för och förståelse av djurens arttypiska beteende.

Anställd eller egenföretagare

Du kan vara anställd av den lokala enheten för avbytartjänster, det vill säga av kommunen eller ett företag för avbytarverksamhet. Du kan också arbeta som egenföretagare.

Om du arbetar som kommunal lantbruksavbytare är ditt arbete organiserat av kommunen och ditt anställningsförhållande regleras av det allmänna kommunala kollektivavtalet (AKTA). Din arbetsledare planerar din arbetsplats och dina arbetstider. Lantbruksavbytarens arbetstid är vanligtvis uppdelad i morgon- och eftermiddagspass, beroende på gården och produktionsinriktningen.

Om du är egenföretagare eller avbytarföretagare kan du ingå ett avtal om köptjänster med en avbytarenhet eller erbjuda dina tjänster direkt åt lantbruksföretagare som själva ordnar sin avbytarverksamhet. För mer information om självorganiserad avbytarverksamhet, se sidan: Avbytarservice som du ordnar själv

Vad inspirerar i avbytaryrket?

När vi frågade avbytare varför de tycker om sitt arbete svarade de bl.a. så här:

 • Jag får jobba med djur
 • Arbetet är självständigt
 • Människorna, gårdarna och djurarterna varierar, det finns inga likadana arbetsdagar
 • Arbetskamraternas och arbetsgemenskapens stöd
 • Varierande arbetstider och ledigt på dagen
 • Arbetet är rörligt och det håller konditionen uppe
 • Konstant utveckling, möjlighet att lära sig om nya maskiner och djurarter
 • Lediga vardagar, söndagstillägg för arbete på söndagar
 • Långa semestrar
 • Arbetskläder av arbetsgivaren
 • Bra företagshälsovård
 • Jag utför ett riktigt arbete som är av betydelse!

Hur blir man avbytare?

Du kan utbilda dig till lantbruksavbytare till exempel i yrkesinriktade läroinrättningar på andra stadiet genom att avlägga yrkesexamen i djurskötsel inom lantbruksbranschen. Läs mer om examina och läroinrättningar på adressen opintopolku.fi

En läroavtalsutbildning passar utmärkt om du vill bli lantbruksavbytare. Om du har erfarenhet av husdjursproduktion, till exempel på din eller dina föräldrars gård, kan utbildningen skräddarsys enligt dina kunskaper, så att du kan ta examen som avbytare på kort tid. Kontakta en avbytarenhet och läroinrättningen nära dig för att få närmare information om läroavtalsutbildningen.

Karriärmöjligheter

När du arbetar som avbytare får du lära dig om olika produktionsinriktningar och produktionsmetoder. När du arbetar ofta som avbytare på gårdarna ser du många olika lösningar och hur de fungerar i praktiken. Detta ger dig en stor fördel om du till exempel planerar att en dag starta ett eget lantbruksföretag.

Du kan också starta ett avbytarföretag och erbjuda både avbytarenheterna och lantbruksföretagare som själva ordnar avbytarverksamhet dina tjänster.

Arbetet som lantbruksavbytare ger dig kompetens att gå vidare till universitets- eller yrkeshögskoleutbildningar inom lantbruket, till exempel sakkunniguppgifter eller djurförädling. Arbetet passar sig också bra om du till exempel vill bli veterinär.

Var hittar jag närmare information om arbetet som avbytare?

Läroinrättningarna inom lantbruksområdet ger närmare information om utbildning till avbytare. Den bästa möjliga informationen om arbetet som avbytare får du genom att kontakta avbytare som redan arbetar i yrke och de lokala enheterna för avbytarverksamhet.

Här hittar du de lokala avbytarenheternas kontaktuppgifter

Hurdan är en toppavbytare?

En toppavbytare är lantbruksföretagarens viktiga samarbetspartner som lantbruksföretagaren kan anförtro djuren och hela produktionen åt när han eller hon tar semester eller är sjuk.

Kundernas bedömning av en lantbruksavbytares viktigaste egenskaper:

 • Självinitiativ och pålitlighet
 • Kunskaper om djur och deras beteende
 • Noggrannhet och förmåga att följa givna instruktioner

För toppavbytare – musikvideo

Vi gjorde en musikvideo för alla topplantbruksavbytare. Videon och en dansutmaning finns på YouTube med taggen #loistolomittaja.

Känner du till de bästa moves i avbytaryrket? Gå med i gruppen av toppavbytare, skapa en egen dansvideo och lägg upp den på sociala medier med taggen #loistolomittaja. Om du spelar in videon på en gård ska du komma ihåg att be lantbrukaren om tillstånd att filma och lägga upp videon på sociala medier.

Se videon på YouTube

Toppavbytare 2021

Vi ordnade 2020 en kampanj i syfte att hitta toppavbytare. Utgående från de många anmälningarna som vi fick av lantbruksföretagare, avbytarkollegor och förvaltningspersonalen för avbytarservice utsågs till Toppavbytare 2021 Heidi Hakkarainen från den lokala enheten för avbytarservice i Pielisjärvi Karelen, Jouki Tchaous från Sastamala stads avbytarservice och Tuomas Turunen från den lokala enheten i Muhos. Hedersomnämnande i tävlingen fick Mira Tukiainen från St.Michels stads avbytarservice.

Så här motiverade anmälarna valet av toppavbytare

Heidi är samvetsgrann och arbetar naturligt och lugnt med djuren. Hon känner dem och umgås med dem som om hon vore hemma. Hon följer noga med hur djuren reagerar och upptäcker lätt till exempel sjuka eller annars svaga djur. Hon följer med djurens brunst och seminerar punktligt. Hon informerar gårdsfolket vid behov och är inte rädd för att fråga om det är något hon funderar på. Man kan tryggt anförtro henne djuren och vara säker på att hon sköter om dem helhjärtat.

Heidi klarar också enkelt av alla arbetsuppgifter med maskiner. Hon kör traktor, foderutdelningsvagnar och andra maskiner som placeras framför henne. Efter en kort introduktion lyckas hon utföra även svårare maskinarbeten. Hanteringen av mjölkningsroboten och andra sysslor i anknytning till den klarar hon fint. Om det uppstår problem kallar Heidi självständigt på servicepersonal. Uppföljningen av data som roboten producerar är vardagsmat för Heidi. Med hjälp av den söker Heidi upp djuren som ska följas upp och hämtar vid behov in dem för mjölkning:)

Jukka Kurki om Heidi Hakkarainen

 

“När det är Jouki som är avbytare kan jag lugnt ta semester. Allt från den största till den minsta kon sköts minst lika bra som om jag gjorde det själv. Bra boskapsöga. Det råder ordning och redan i arbetsmiljön, han har läst anvisningarna och följer dem med största möjliga yrkeskunskap. Även i de mest överraskande situationer håller han tungan rätt i munnen och tar itu med jobben och sköter dem själv, men kan också begära hjälp vid behov. Han kan också ta emot respons och vid behov ändra på sina arbetssätt.

Det syns att han njuter av sitt arbete. Extrabonus är att jag har fått många fina och välfungerande praktiska råd av honom för de dagliga sysslorna. Ett stort tack å hela familjens vägnar, nu får mamma också ta semester ibland.

Hanna Myrskyranta om Jouko Tchaous

 

“Tuomas Turunen är en pålitlig och samvetsgrann avbytare, han arbetar öppet, ärligt och ansvarsfullt. Han utför arbetsuppgifterna på gården i rätt ordning och självständigt och arbetsresultatet högklassigt. Tuomas observerar, sköter och hanterar djuren på ett säkert sätt. Han utfodrar djuren enligt utfodringsanvisningarna. Han har förmågan att lösa problem på rätt sätt och handlar ändamålsenligt i olika situationer. Tuomas kan arbeta med beaktande av djurens arttypiska beteende. Han har ett särskilt tränat öga för boskapen som gör att han kan lägga märke till djur som behöver ses till eller sjuka djur i flocken. Tuomas vill utvecklas som djurskötare och främja djurens välmående och han ser för sin del till att smittsamma sjukdomar förebyggs. Tuomas använder smidigt och behändigt olika maskiner och anordningar som behövs i samband med djurhållningen. Som avbytare vill han ge företagaren det lugn som behövs för att kunna njuta av semestern.”

Ville Junnila om Tuomas Turunen

 

“Mira, vår egen powertjej! Hon är en synnerligen professionell avbytare och du kan lita på hennes arbete till 100 procent. Hon bemästrar hanteringen av djuren och olika maskiner och är flexibel när det behövs. Miro är genuint intresserad av sitt arbete och särskilt av djuren och hon utför sitt arbete med glans och aldrig undermåligt.

Om det är någonting hon inte kan är hon redo att lära sig det! Hon är också social och kommer överens med alla som råkar vara i ladugården samtidigt som hon. Tack vare Mira kan gårdsfolket ta ut lediga dagar och återvända med lugn i sinnet. Mest uppskattar jag hos Mira att hon alltid arbetar som om hon arbetade åt sig själv, hon sköter djuren och allt annat som om de vore hennes, väl och med kärlek.”

Eevi Pilli om Mira Tukiainen

Ta kontakt

Ring vår kundtjänst 029 435 2650

Skicka skyddad e-post

Sök ombudsmännens kontaktuppgifter

Kontakta Ta hand om bonden

Ge respons

Be oss kontakta dig