Hoppa över navigering

Toppavbytare

En yrkeskunnig avbytare hör till matproducenternas viktigaste samarbetspartner. Avbytare behövs för att producenterna ska kunna ta de pauser från arbetet som de behöver och också som vikarier under sjukledigheter.

Kampanjen Avslöja en toppavbytare avslutades 31.12.2020

En lantbruksavbytares arbete är självständigt och givande men samtidigt krävande och ansvarsfullt. I arbetet ingår de dagliga arbetsuppgifterna som är oundvikliga för att produktionen på gården ska fortgå. Arbetet kräver mångahanda kunskaper bland annat om skötsel och utfodring av djur och om hur olika maskiner och anordningar ska användas. Avbytaren är också en mycket viktig del av arbetsgemenskapen så avbytararbetet förutsätter också god växelverkan och samarbetsfärdigheter.

I höstens Toppavbytarkampanj ville vi lyfta fram lantbrukarnas värdefulla arbete och yrkesfärdigheter samt avbytarservicens betydelse för lantbruksföretagarna och landsbygdens livskraft.

Det är inte en tävling där vi väljer ut den bästa avbytaren bland alla deltagare. Alla har sina egna starka sidor och många olika slag av avbytare kan bli toppavbytare. Vi ville med hjälp av anmälarnas beskrivningar poängtera hur mångsidigt och viktigt avbytarnas arbete är. Lantbrukarföretagare, pälsproducenter, arbetstagare vid lokalenheten, andra avbytare eller andra aktörer i samband med avbytarverksamheten hade möjlighet att anmäla toppavbytare i kampanjen.

Vi fick 379 anmälningar om toppavbytare och utmärkta motiveringar till vad det är som utmärker en toppavbytare.

Vad utmärker en toppavbytare?

Vi frågade er hurdan en toppavbytare är. Är han eller hon en avbytare som värdesätter sitt arbete, utför sitt arbete bra och professionellt, är pålitlig och klarar av olika situationer?

Toppavbytaren kan vara en kommunal avbytare, en privat avbytarföretagare eller avbytare vid ett avbytarserviceföretag.

Ni ansåg att de viktigaste egenskaperna hos en toppavbytare är att han eller hon

  • har initiativrikedom och är pålitlig
  • har kännedom om djur och deras beteende
  • är omsorgsfull och följer anvisningar

De första hundra anmälarna och anmälda toppavbytarna belönas med en reflexförsedd ryggsäck. Dessutom vinner anmälarna av de tre bästa motiveringarna Lomarengas presentkort för inkvartering värt 500 euro och de tre bästa toppavbytarna Lomarengas presentkort för inkvartering värt 1 000 euro.

De bästa motiveringarna väljs ut i slutet av januari 2021 av en jury bestående av representanter för LPA, Maatalouslomittajat ry, Kommunarbetsgivarna och producentorganisationerna.

När vinnarna har utsetts publicerar vi både toppavbytarnas namn och namnen på dem som har anmält toppavbytarna på den här sidan. Vi publicerar också motiveringarna som ledde till seger här på sidan.

Låt oss tillsammans lyfta fram det viktiga arbete som avbytarna utför!

Förfrågningar:

Erkki Eskola, erkki.eskola(at)mela.fi eller tfn. 029 435 2480 och Marketta Ahlsten, marketta.ahlsten(at)mela.fi eller tfn. 029 435 2265

Ta kontakt

Ring vår kundtjänst 029 435 2650

Skicka skyddad e-post

Sök ombudsmännens kontaktuppgifter

Ge respons

Be oss kontakta dig