Hoppa över navigering

Toppavbytare

En yrkeskunnig avbytare hör till matproducenternas viktigaste samarbetspartner. Avbytare behövs för att producenterna ska kunna ta de pauser från arbetet som de behöver och också som vikarier under sjukledigheter.

Lantbruksavbytarens arbete är självständigt och givande men samtidigt krävande och ansvarsfullt. I arbetet ingår de dagliga arbetena som är nödvändiga för att produktionen ska fortgå. Dessa kräver mångahanda kunskaper bland annat om skötsel och utfodring av djur och om hur olika maskiner och anordningar ska användas. Avbytaren är också en mycket viktig del av arbetsgemenskapen så avbytararbetet förutsätter också god växelverkan och samarbetsfärdigheter.

Vi vill lyfta fram lantbruksavbytarnas värdefulla arbete och yrkeskunskap samt också avbytararbetets betydelse för lantbruksföretagarna och landsbygdens livskraft. Därför hoppas vi att du tillsammans med oss letar upp toppavbytare.

Vem kan bli toppavbytare?

Känner du en avbytare som värdesätter sitt arbete, är duktig, yrkeskunnig och pålitlig samt klarar sig i olika situationer? Hon eller han kan vara en sådan toppavbytare som vi söker.

Toppavbytaren kan vara en kommunal avbytare, en privat avbytarföretagare eller avbytare vid ett avbytarserviceföretag.

Det är inte fråga om en tävling där vi väljer ut den bästa avbytaren bland alla deltagare. Alla har sina egna starka sidor och många olika slag av avbytare kan bli toppavbytare. Utgående från de beskrivningar som anmälarna skickar oss vill vi lyfta fram arbetets mångsidighet och betydelse.

Anmäl en toppavbytare

Avbytaren kan anmälas av en lantbrukarföretagare, pälsproducent, arbetstagare vid lokalenheten, en annan avbytare eller en annan aktör i samband med avbytarverksamheten.

Kom ihåg avbytarens samtycke innan du anmäler honom eller henne.

Motivera i din anmälan varför just den avbytare du anmäler är en toppavbytare. Särskilt önskar vi få personliga beskrivningar motiverade på ett träffande sätt och anekdoter som visar att avbytaren är en toppavbytare. Det räcker med en kort motivering när det som kännetecknar toppavbytaren framgår tydligt och klart.

De första hundra anmälarna och anmälda toppavbytare belönas med en reflexförsedd ryggsäck. Dessutom belönas anmälarna av de tre bästa motiveringarna med Lomarengas presentkort för inkvartering värt 500 euro och de tre bästa toppavbytarna med Lomarengas presentkort för inkvartering värt 1 000 euro.

Anmälningstid 1.10–31.12.2020. Den 1.10.2020 öppnas en länk till en elektronisk blankett som du kan använda för att anmäla en toppavbytare.

De bästa motiveringarna väljs ut av en jury bestående av representanter för LPA, Maatalouslomittajat ry, Kommunarbetsgivarna och producentorganisationerna.

Låt oss tillsammans lyfta fram det viktiga arbete som avbytarna utför – kom med och anmäl en toppavbytare!

Regler för Toppavbytarkampanjen

Syftet med kampanjen är att lyfta fram avbytarnas yrkesfärdigheter och betydelsen av avbytarnas arbetsinsats för sysselsättningen på landsbygden.  Avbytarservicen gör det möjligt för företagarna att frigöra sig från arbetet under semestern och då när lantbruksföretagaren inte kan sköta djuren på grund av sjukdom, olycksfall eller annan rättighet som anges i lagen om avbytarservice.

 1. Kampanjen ordnas av Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt LPA.
 2. Kampanjen börjar 1.10.2020 och avslutas 31.12.2020.
 3. Anmälan till kampanjen lämnas på LPA:s webbplats.
 4. Toppavbytaren kan vara en kommunal avbytare, en privat avbytarföretagare eller avbytare vid ett avbytarserviceföretag.
 5. Avbytaren kan anmälas av en lantbruksföretagare, pälsproducent, arbetstagare vid lokalenheten, en annan avbytare eller en annan aktör som i sitt arbete kommer i kontakt med avbytare och avbytartjänster. En avbytare kan anmälas till kampanjen endast med avbytarens samtycke.
 6. De hundra första anmälarna och toppavbytarna belönas med snabbvinster. Dessutom belönas de tre bästa motiveringarna och de tre avbytare som har fått de bästa motiveringarna med Lomarengas presentkort.  Huvudvinsten för anmälarna är värd 500 euro och avbytarnas huvudvinst är värd 1000 euro.
 7. Tävlingsjuryn beslutar självständigt om alla vinster. Juryn består av representanter för producentorganisationerna, Maatalouslomittajat ry, Kommunarbetsgivarna och LPA. Juryns beslut kan inte överklagas.
 8. Huvudvinsterna är skattepliktig inkomst och mottagaren ska ange vinsten som inkomst i skattedeklarationen.
 9. Personuppgifter samlas in och sparas tillfälligt (2020–2021) för anordnandet av tävlingen. Uppgifterna används för genomförande av tävlingen, för att kontakta vinnaren och för överlämnande av vinsten.
 10. De som deltar i kampanjen beviljar LPA rätt att publicera vinstmottagarens namn, den lokala enheten och hemorten. LPA kan också intervjua och presentera avbytaren och hans eller hennes arbete under 2020 och 2021 i medier som LPA väljer.
 11. LPA använder anmälarens motiveringar anonymt i LPA:s kanaler.  LPA kan kontakta deltagarna i kampanjen om LPA vill erbjuda möjlighet till samarbete i syfte att producera material under 2020 och 2021 i medier som LPA väljer.
 12. Om kontakten leder till samarbete om materialproduktion ingås ett separat avtal om samarbete med LPA.
 13. De som deltar i kampanjen kan återkalla sin medverkan genom att skicka ett meddelande om återkallelse på adressen lomitus(at)mela.fi.

 

Förfrågningar:

Erkki Eskola, erkki.eskola(at)mela.fi eller tfn. 029 435 2480 och Marketta Ahlsten, marketta.ahlsten(at)mela.fi eller tfn. 029 435 2265

Ta kontakt

Ring vår kundtjänst 029 435 2650

Skicka skyddad e-post

Sök ombudsmännens kontaktuppgifter

Ge respons

Be oss kontakta dig