Hoppa över navigering

Toppavbytare

En yrkeskunnig avbytare hör till matproducenternas viktigaste samarbetspartner. Avbytare behövs för att producenterna ska kunna ta de pauser från arbetet som de behöver och också som vikarier under sjukledigheter.

En lantbruksavbytares arbete är självständigt och givande men samtidigt krävande och ansvarsfullt. I arbetet ingår de dagliga arbetsuppgifterna som är oundvikliga för att produktionen på gården ska fortgå. Arbetet kräver mångahanda kunskaper bland annat om skötsel och utfodring av djur och om hur olika maskiner och anordningar ska användas. Avbytaren är också en mycket viktig del av arbetsgemenskapen så avbytararbetet förutsätter också god växelverkan och samarbetsfärdigheter.

Vad utmärker en toppavbytare?

Toppavbytaren kan vara en kommunal avbytare, en privat avbytarföretagare eller avbytare vid ett avbytarserviceföretag.

Ni kunder har uppgett att en avbytarens viktigaste egenskaper är

  • har initiativrikedom och är pålitlig
  • har kännedom om djur och deras beteende
  • är omsorgsfull och följer anvisningar

Toppavbytare 2021

Vi ordnade 2020 en kampanj i syfte att hitta toppavbytare. Utgående från de många anmälningarna som vi fick av lantbruksföretagare, avbytarkollegor och förvaltningspersonalen för avbytarservice utsågs till Toppavbytare 2021 Heidi Hakkarainen från den lokala enheten för avbytarservice i Pielisjärvi Karelen, Jouki Tchaous från Sastamala stads avbytarservice och Tuomas Turunen från den lokala enheten i Muhos. Hedersomnämnande i tävlingen fick Mira Tukiainen från St.Michels stads avbytarservice.

Så här motiverade anmälarna valet av toppavbytare

Heidi är samvetsgrann och arbetar naturligt och lugnt med djuren. Hon känner dem och umgås med dem som om hon vore hemma. Hon följer noga med hur djuren reagerar och upptäcker lätt till exempel sjuka eller annars svaga djur. Hon följer med djurens brunst och seminerar punktligt. Hon informerar gårdsfolket vid behov och är inte rädd för att fråga om det är något hon funderar på. Man kan tryggt anförtro henne djuren och vara säker på att hon sköter om dem helhjärtat.

Heidi klarar också enkelt av alla arbetsuppgifter med maskiner. Hon kör traktor, foderutdelningsvagnar och andra maskiner som placeras framför henne. Efter en kort introduktion lyckas hon utföra även svårare maskinarbeten. Hanteringen av mjölkningsroboten och andra sysslor i anknytning till den klarar hon fint. Om det uppstår problem kallar Heidi självständigt på servicepersonal. Uppföljningen av data som roboten producerar är vardagsmat för Heidi. Med hjälp av den söker Heidi upp djuren som ska följas upp och hämtar vid behov in dem för mjölkning:)

Jukka Kurki om Heidi Hakkarainen

 

“När det är Jouki som är avbytare kan jag lugnt ta semester. Allt från den största till den minsta kon sköts minst lika bra som om jag gjorde det själv. Bra boskapsöga. Det råder ordning och redan i arbetsmiljön, han har läst anvisningarna och följer dem med största möjliga yrkeskunskap. Även i de mest överraskande situationer håller han tungan rätt i munnen och tar itu med jobben och sköter dem själv, men kan också begära hjälp vid behov. Han kan också ta emot respons och vid behov ändra på sina arbetssätt.

Det syns att han njuter av sitt arbete. Extrabonus är att jag har fått många fina och välfungerande praktiska råd av honom för de dagliga sysslorna. Ett stort tack å hela familjens vägnar, nu får mamma också ta semester ibland.

Hanna Myrskyranta om Jouko Tchaous

 

“Tuomas Turunen är en pålitlig och samvetsgrann avbytare, han arbetar öppet, ärligt och ansvarsfullt. Han utför arbetsuppgifterna på gården i rätt ordning och självständigt och arbetsresultatet högklassigt. Tuomas observerar, sköter och hanterar djuren på ett säkert sätt. Han utfodrar djuren enligt utfodringsanvisningarna. Han har förmågan att lösa problem på rätt sätt och handlar ändamålsenligt i olika situationer. Tuomas kan arbeta med beaktande av djurens arttypiska beteende. Han har ett särskilt tränat öga för boskapen som gör att han kan lägga märke till djur som behöver ses till eller sjuka djur i flocken. Tuomas vill utvecklas som djurskötare och främja djurens välmående och han ser för sin del till att smittsamma sjukdomar förebyggs. Tuomas använder smidigt och behändigt olika maskiner och anordningar som behövs i samband med djurhållningen. Som avbytare vill han ge företagaren det lugn som behövs för att kunna njuta av semestern.”

Ville Junnila om Tuomas Turunen

 

“Mira, vår egen powertjej! Hon är en synnerligen professionell avbytare och du kan lita på hennes arbete till 100 procent. Hon bemästrar hanteringen av djuren och olika maskiner och är flexibel när det behövs. Miro är genuint intresserad av sitt arbete och särskilt av djuren och hon utför sitt arbete med glans och aldrig undermåligt.

Om det är någonting hon inte kan är hon redo att lära sig det! Hon är också social och kommer överens med alla som råkar vara i ladugården samtidigt som hon. Tack vare Mira kan gårdsfolket ta ut lediga dagar och återvända med lugn i sinnet. Mest uppskattar jag hos Mira att hon alltid arbetar som om hon arbetade åt sig själv, hon sköter djuren och allt annat som om de vore hennes, väl och med kärlek.”

Eevi Pilli om Mira Tukiainen

Ta kontakt

Ring vår kundtjänst 029 435 2650

Skicka skyddad e-post

Sök ombudsmännens kontaktuppgifter

Kontakta Ta hand om bonden

Ge respons

Be oss kontakta dig