Hoppa över navigering

Sköt dina ärenden på nätet

Du kan sköta ärenden som gäller din LPA-trygghet i våra e-tjänster när det passar dig bäst.

För att logga in i e-tjänster behöver du dina personliga nätbankskoder, ett mobilcertifikat eller ett certifikatkort.

Gör ansökningar

I e-tjänster kan du lämna in

 • skadeanmälan
 • reseräkning
 • ansökan om försäkring för stipendiater och meddela om avbrott i stipendiet, återgång till arbetet samt att stipendiet upphör i förtid.
 • ansökan om försäkring för lantbruksföretagare, renskötare, fiskare och skogsägare eller göra ändringar i gällande försäkringar.
 • ansökan om frivillig OFLA-försäkring för arbetstid eller fritid.

Du kan ansöka om

 • LPA-sjukdagpenning
 • ålderspension
 • partiell ålderspension
 • invalidpension
 • förlängning av rehabiliteringsstöd.

Du kan godkänna en försäkringsansökan som har gjorts utgående från ett telefonsamtal elektroniskt direkt i e-tjänsten.

Skicka bilagor

Du kan lämna in bilagor, som till exempel kvitton, utredningar och ansökningar, till LPA via vår e-tjänst.

Bilagor kan lämnas in elektroniskt på olika sätt

 1. Bifoga en färdig pdf-fil från din dator.
 2. Skanna ett dokument i pappersform.
 3. Ta en bild av fakturan eller ett annat dokument i pappersform. Vi rekommenderar att du använder bilder filformaten jpg och img. Du kan skicka bilderna i ursprunglig storlek (en förminskning av bilderna kan försämra bildkvaliteten). Förpacka inte bilderna i zip-filer. Ett tydligt foto duger lika bra som bilaga som till exempel ett inskannat dokument.

Du kan bifoga flera bilagor som gäller samma ärende på en gång. När du ansöker om en förmån i e-tjänsten kan du bifoga de bilagor som krävs direkt till din ansökan. Fler anvisningar för att skicka bilagor.

När du skickar bilagor via e-tjänsten behöver du inte underteckna dem. Registreringen i LPA:s e-tjänst via identifieringstjänsten suomi.fi ersätter din underskrift.

Du kan också skicka bilagor per post på adressen LPA PB 16, 02101 Esbo.

Skicka och ta emot meddelanden

Via en skyddad förbindelse kan du skicka och ta emot meddelanden i e-tjänsten om din personliga LPA-trygghet.

Du kan få besked om ett nytt meddelande per sms eller via e-post. Kontrollera och ändra dina meddelandeinställningar i under Mina uppgifter.

Du kan uppdatera din adress och kontonummer

Om du har ny adress ska du anmäla den till oss. Du kan göra adressändringen via e-tjänster.

Du kan också skicka oss ett brev om adressändringen. Brevet måste vara undertecknat och innehålla ditt födelsedatum och både din gamla och nya adress.

Om du vill anmäla ett nytt kontonummer eller ändra dina befintliga bankuppgifter kan du göra det via e-tjänster. Kom ihåg att fylla i både bankens BIC-kod och IBAN-kontonumret under Bankuppgifter.

Läs, skriv ut och uppdatera dina uppgifter

I e-tjänster kan du läsa uppgifter om din LPA-trygghet, bland annat dina försäkringsuppgifter, handläggningsfaserna för ditt ärende samt utbetalda pensioner och förmåner. Via e-tjänsten kan du också kolla dina räkningar och se om du har öppna räkningar. I tjänsten du kan också ansöka om längre betalningstid i e-tjänsten.

Du får en helhetsbild om eventuella ärenden som är under behandling och du kan följa med hur behandlingen av dina ansökningar framskrider.

Du kan skriva ut intyg över dina försäkrings-, pensions- och ersättningsärenden.

Kontrollera ditt arbetspensionsutdrag

I det elektroniska arbetspensionsutdraget kan du kontrollera uppgifterna om arbete och inkomster som utgör grunden för din arbetspension samt försäkra dig om att alla dina uppgifter finns med på utdraget och är korrekta. Den arbetspension som i sinom tid betalas till dig beräknas på basis av uppgifterna i utdraget.

Sköt avbytarärenden

I Lomitusnetti kan du bland annat se hur många semesterdagar du har kvar samt ansöka om semester- och vikariehjälp.

Anlita lantbruksföretagarnas företagshälsovårdsapp

Via appen kan du kontakta din företagshälsovård och hantera uppgifter om företagshälsovården på din gård.

Ta kontakt

Ring vår kundtjänst 029 435 2650

Skicka skyddad e-post

Sök ombudsmännens kontaktuppgifter

Kontakta Ta hand om bonden

Ge respons

Be oss kontakta dig