Ofta ställda frågor om inkomstregistret

Det nationella inkomstregistret togs i bruk 1.1.2019. Det innebär att om du betalar lön ska du anmäla löneuppgifterna till inkomstregistret senast på den femte dagen efter betalningsdagen.

Uppgiften om arbetspensionsförsäkring
Alltid då du anmäler uppgifter om lön för LFÖPL- eller OFLA-försäkrat arbete ska du välja LFÖPL som arbetspensionsförsäkring. Välj arbetspensionslagen LFÖPL även i sådana fall där du betalar lön till en familjemedlem som är minderårig eller som har ålderspension eller avträdelsestöd. Läs mer om försäkring för familjemedlemmar.

Välj LFÖPL som arbetspensionsförsäkring när du betalar lön

  • till en familjemedlem som uppfyller villkoren för att LFÖPL-försäkras som familjemedlem
  • till en familjemedlem som är minderårig eller som har ålderspension eller avträdelsestöd
  • till en delägare i en sammanslutning eller ett dödsbo eller till delägarens make eller maka
  • till en sambo.

Du behöver inte fylla i följande punkter
När du anmäler uppgifter till inkomstregistret och väljer arbetspensionslagen LFÖPL ska du lämna de punkter tomma som gäller yrkesbeteckning, pensionsanstaltens nummer, försäkringsnummer och olycksfallsförsäkringsbolag.

På vår webbplats har vi samlat frågor och svar om inkomstregistret.
Mer information om inkomstregistret finns på registrets webbplats: inkomstregistret.fi