LPA är berett att ta en större roll i lantbrukarnas företagshälsovård

Verkställande direktör Päivi Huotari, LPA:
Arbetshälsogruppens förslag är värda att förverkligas

En arbetsgrupp som har kartlagt lantbruksföretagarnas arbetshälsa och frågan om att förlänga deras arbetskarriärer lämnade sin rapport till social- och hälsovårdsminister Paula Risikko i mitten av september. Arbetsgruppen lade fram förslag om utvecklande av företagshälsovården för lantbruksföretagare.

”LPA är nöjt med arbetsgruppens förslag och anser att man bör gå vidare med dem så snabbt som möjligt. Företagshälsovården har en nyckelposition när det gäller att trygga lantbruksföretagarnas välbefinnande i arbetet. Vi är beredda att ta en större roll än tidigare i styrningen och utvecklandet av företagshälsovården”, säger Päivi Huotari, verkställande direktör på Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt (LPA).

Arbetsgruppen föreslår att LPA och Arbetshälsoinstitutet gemensamt ska ansvara för att utveckla och styra företagshälsovården för lantbruksföretagare.

”Samarbetsmodellen passar LPA bra. Den naturliga rollen för LPA hör samman med att utveckla lantbruksföretagarnas arbetsförhållanden. En fungerande företagshälsovård för lantbruksföretagare kräver specialisering. LPA är berett att erbjuda utbildning om lantbruksföretagarnas arbete för dem som genomför företagshälsovården och ta fram skräddarsydda modeller för utvecklande av arbetsförhållandena på olika typer av gårdar”, argumenterar Huotari.

Det allmänna utvecklandet av företagshälsovården hör till Arbetshälsoinstitutets uppgifter. ”Institutet svarar för att utveckla den förebyggande hälsovården och sjukvården och utför ett viktigt arbete också vad avser lantbruksföretagarna”, konstaterar Huotari.

Huotari anser att arbetsgruppens mål att få företagshälsovården att omfatta 70 procent av de LFÖPL-försäkrade lantbruksföretagarna är bra och realistiskt. För närvarande hör mindre än 40 procent till företagshälsovården och anslutningsgraden har tyvärr visat en sjunkande trend. Det är möjligt att höja anslutningsgraden bara om servicen svarar mot de behov som dagens lantbruksföretagare har.

”LPA har direkt kontakt med alla lantbruksföretagare och sedan tidigare ett starkt kunnande i fråga om att stödja arbetshälsan. Detta bör utnyttjas”, säger Huotari.

Ytterligare information ger
Verkställande direktör Päivi Huotari, LPA, 050 500 4514
Direktör Antti Huhtamäki, LPA, 050 501 0200


LPA har hand om den lagstadgade sociala tryggheten för lantbruksföretagare, fiskare, renskötare och stipendiater. Utöver pensions- och olycksfallsförsäkringar svarar LPA för avbytarservice inom lantbruket och arbetarskyddsfrågor. Kunder i LPA är 72 000 lantbruksföretagare, 3 000 stipendiater och 140 000 pensionstagare.