LFÖPL-försäkring är förutsättning för semester

En ny lantbruksföretagare har semesterrätt under sitt första år som företagare om personens LFÖPL-försäkring är i kraft räknat från den 1 januari. Om till exempel företagarens make, maka eller sambo har inlett sitt arbete på gården under innevarande år, är en förutsättning för semesterrätt under år 2013 att han eller hon har en obligatorisk LFÖPL-försäkring i kraft 1.1.2013.

Ett undantag är en generationsväxlingsförvärvare, det vill säga den som tar över driften av gården vid en generationsväxling. Förvärvaren kan få semesterrätt redan under det första året om avträdarna har överfört sin outtagna semester på förvärvaren, dock totalt högst 26 dagar.