Lagändring påverkar ansökningstiden för LPA-sjukpenning

Genom en ändring av sjukförsäkringslagen förkortas ansökningstiden för sjukdagpenning från FPA. Ansökningstiden som varit fyra månader blir nu två månader från att arbetsoförmågan började. Ändringen träder i kraft 1.6.2012.

Lagändringen påverkar också ansökningstiden för LPA-sjukdagpenning. Vid arbetsoförmåga som varar så länge att även FPA betalar sjukdagpenning, måste sökanden i fortsättningen för att få sjukdagpenning från både LPA och FPA lämna in ansökan till FPA inom två månader från att arbetsoförmågan började. Den ändrade ansökningstiden gäller de fall där arbetsoförmågan börjar 1.6.2012 eller senare.

Om arbetsoförmågan varar kortare tid än självrisktiden för sjukdagpenning från FPA (insjuknandedagen + 9 vardagar), ska ansökan göras hos LPA inom sex månader som tidigare. I detta fall ändras alltså inte ansökningstiden.