I januari 2015 ett kort avbrott i utbetalningen av enskilda olycksfallsersättningar

Vi förnyar betalningssystemet för olycksfallsersättningar. På grund av tekniska orsaker kan inte alla olycksfalls- och yrkessjukdomsersättningar utbetalas under första halvan av januari månad. Bestående och fortlöpande ersättningar, såsom olycksfalls- och familjepensioner, berörs inte av avbrottet.

Vi beklagar eventuella men som avbrottet kan medföra. Till övriga delar fortgår behandlingen av ersättningar normalt.