Försäkringsnumret behövs för ansökan om semester

Till lantbruksföretagares semesteransökan ska bifogas blanketten Anmälan av uppgifter om lantbruksföretaget för ansökan om semester. På blanketten frågas numera efter försäkringsnumret. Du hittar försäkringsnumret i LPA:s e-tjänster.

Logga in på e-tjänsterna med dina nätbankskoder, gå till Granska dina uppgifter > Försäkringsuppgifter > Företagarförsäkringar. Försäkringsnumret är en 9-siffrig nummerserie efter gårdens namn.