Familjemedlemmar som sommarjobbar på gården behöver försäkring

Så här före sommaren är det viktigt att se över försäkringsskyddet för familjemedlemmar på gården. Nära släktingar i åldern 18–67 år kan LFÖPL-pensionsförsäkras som familjemedlemmar om de bor och arbetar på gården och får penninglön för lantbruksarbetet.

Till exempel en studerande som fyllt 18 år och är skriven på hemgården har rätt till LFÖPL-försäkring om han eller hon arbetar på gården under somrarna. Om årslönen överstiger 3 715,29 euro är LFÖPL-försäkringen obligatorisk. Till en obligatorisk LFÖPL-försäkring hör automatiskt en OFLA-olycksfallsförsäkring för arbetsskador.

Om LFÖPL-försäkringen är frivillig ingår inte OFLA-arbetsskadeförsäkringen utan den kan tecknas separat.

Vid sidan av OFLA-arbetsskadeförsäkringen kan den förmånliga OFLA-fritidsolycksfallsförsäkringen tas även för familjemedlemmar.

Familjemedlemmar som är minderåriga, dvs. under 18 år, kan inte få pensionsförsäkring. För dem lönar det sig i alla fall att teckna en frivillig OFLA-arbetsskadeförsäkring och den förmånliga fritidsolycksfallsförsäkringen.

För arbetstagare som inte hör till familjen måste en ArPL-pensionsförsäkring tas enligt lagen om pension för arbetstagare. I detta fall måste också en separat olycksfallsförsäkring tecknas i något försäkringsbolag.