Eventuella verkningar av poststrejken

Poststrejken som började i går inverkar också på hanteringen av LPA:s kundpost. På grund av strejken fördröjs postutdelningen den här veckan. Störningarna i postutdelningen kan också fördröja handläggningen av ansökningar. Det är möjligt att strejken fortsätter nästa vecka, men det är inte säkert.

Vi beklagar eventuella dröjsmål i handläggningen av ärenden. Vi informerar mera längre fram.

Det går att skicka post till LPA via vår skyddade e-posttjänst eller per fax på nummer 029 435 2426.