Dröjsmålsräntan på försäkringspremier till LPA fortsätter att vara nedsatt för att underlätta den ekonomiska situationen för jordbrukare

Republikens president har 14.12.2018 stadfäst en lagändring genom vilken sänkningen av dröjsmålsräntan på försäkringspremier till Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt förlängs så att räntan är 4 procent per år fram till utgången av 2020.

Du kan ansöka om uppskov med betalningen av premier för LFÖPL-försäkringen och OFLA-försäkringen för lantbruksföretagare och stipendiater på upp till 24 månader från den ursprungliga förfallodagen till utgången av 2020. Vid uppskov tillkommer en dröjsmålsränta, som för tillfället alltså är 4 procent.

Om du vill diskutera ett eventuellt uppskov med betalningen av dina försäkringspremier ber vi dig ringa LPA:s kundtjänst via vår växel 029 435 11 eller skicka e-post till premiefaktureringen på vakuutusmaksut(at)mela.fi för att avtala om en betalningsplan.

Mer information: LPA:s premiefakturering, växel 029 435 11