Bilagor kan nu skickas via LPA:s e-tjänster

LPA:s e-tjänster har utökats med möjligheten för kunder att skicka bilagor i elektronisk form till LPA. Det går nu att skicka till exempel kvitton via våra e-tjänster.

För att skicka bilagor ska du först logga in på e-tjänsterna med dina personliga nätbankskoder.

Behändigt att skicka elektroniska bilagor
Du kan skicka bilagor som hör till dina pågående ärenden hos LPA och även bilagor som inte hör till något pågående ärende.

De bilagor som du skickar på en gång måste alla höra till samma ärende. Om bilagorna hör till olika ärenden kan du inte skicka dem på samma gång.

Närmare anvisningar om att skicka elektroniska bilagor finns i LPA:s e-tjänster (> Ansök och följ behandlingen) under "Skicka bilagor".