Betalar du lön? Ge fullmakt till den som använder inkomstregistret

Ett nationellt inkomstregister tas i bruk 1.1.2019. Om du betalar lön ska du anmäla de utbetalda lönerna till inkomstregistret.

Om du vill att en annan person eller till exempel en redovisningsbyrå ska använda inkomstregistret för din räkning, kan du ge en fullmakt att använda registret. Fullmakten kan ges till en person eller ett företag. Du ger fullmakten via nätet.

Läs mer om fullmakter i webbtjänsten inkomstregistret.fi