Årsinformation till pensionstagare och pensionsutbetalningsdagarna 2019

Vi postar årsinformation till våra pensionstagare i början av januari. Årsinformationen innehåller uppgifter om den pension som betalats år 2018 och om pensionens storlek år 2019.

Med årsinformationen kommer en bilaga där vi bland annat berättar om indexförhöjningar och om de regler som gäller för arbete vid sidan om pension. Bilagan kan också läsas här på webbplatsen under Fakturabilagor och infobrev.

Utbetalningsdagarna för pensioner
Pensionsutbetalningsdagarna år 2019 framgår under Utbetalning av pensionen. Pensionerna från LPA betalas alltid ut den andra bankdagen i månaden.

Arbetspensionsindex
Vid ingången av året justeras pensionerna med arbetspensionsindex, som år 2019 är 2585. Det höjer de pensioner som LPA betalar med cirka 1,5 procent.

Förvärvsinkomstgränsen för avträdelsestöd
För dem som har avträdelsestöd är förvärvsinkomstgränsen 741,96 euro per månad under 2019.

Förvärvsinkomstgränsen för invalidpension
Den förvärvsinkomstgräns som gäller för invalidpensionstagare är 784,52 euro per månad under 2019.