Åldersgränserna för avträdelsestöd oförändrade år 2016

En jordbrukare kan år 2016 få avträdelsestöd tidigast vid 59 års ålder om generationsväxlingen sker till en nära släkting, och vid 60 års ålder om överlåtelsen sker till en utomstående.

Åldersgränsen för generationsväxlingar mellan nära släktingar stiger med ett år vid ingången av 2017.

Ansökan om avträdelsestöd kan lämnas in tidigast två år innan jordbrukaren når den egentliga avträdelseåldern.

Systemet med avträdelsestöd fortsätter till utgången av 2018.

Mer information från LPA, växel 029 435 11.