Lantbrukets säkerhetstävling – delta och vinn!

Enligt statistiken har olycksfallen i lantbruket minskat under de senaste åren, men ändå är lantbruket fortfarande en av de farligaste branscherna vad beträffar hälso- och olycksfallsriskerna. De olycksfall som inträffar i lantbruket är också allvarligare än arbetsolycksfallen i genomsnitt. I fjol inträffade det ca 4 000 olycksfall och många av dem hade kunnat undvikas.

Lantbrukets säkerhetstävling ordnas nu för andra gången. Tävlingen söker efter idéer och innovationer som främjar säkerheten i lantbruket genom att förebygga olycksfall, yrkessjukdomar och materiella skador.

En tävling där alla vinner
Man främjar säkerheten redan genom att tänka på den och bedöma riskerna. Varje ny insikt ökar säkerheten i lantbruket generellt och i den här tävlingen belönas dessutom de bästa idéerna.

Delta så här
Anmäl dig till tävlingen med en innovation du gjort som främjar säkerheten i lantbruket och skyddar den som utför arbetet eller hindrar materiella skador. Ditt bidrag kan vara till exempel en maskin, en metod, en idé eller ett funktionssätt som kan hindra skador och olycksfall eller minska belastningen i arbetet eller exponeringen för damm, kemikalier eller buller.

Du kan inte delta med en produkt som redan finns på marknaden. Däremot har du goda chanser genom att utveckla en befintlig maskin eller anordning så att den blir säkrare.

Vinnaren belönas med en huvudvinst som är värd 2 500 euro. Silvermedaljören får ett pris som är värt 1 500 euro och bronsmedaljören ett pris värt 750 euro. Vinnaren offentliggörs våren 2017.

Tävlingstiden är 6.10–31.12.2016.

Information på finska på Farmit.net

Tävlingsregler på finska

Anmälningsblankett på finska

I samarbetet för ett bra liv deltar tidningen Käytännön Maamies tillsammans med LPA, Lokaltapiola, Farmit och Arbetshälsoinstitutet.