Melalta apua vaikeuksiin joutuneille maatalousyrittäjille

Maatalousyrityksen tärkein voimavara on maatalousyrittäjä itse. Joskus henkiset voimavarat tai taloudelliset resurssit joutuvat kuitenkin koetukselle ja apu on tarpeen. Kulunut vuosi on tuonut mukanaan taloudellisia vaikeuksia ja jaksamisongelmia monelle viljelijälle. Hallitus osoitti kriisipaketissaan miljoonan euron lisämäärärahan maatalousyrittäjien jaksamisen tukemiseen. Määräraha ohjataan käytännön toimenpiteiksi Melan toimeenpanemana.

Lisämäärärahan turvin Melalla on mahdollisuus tarjota apua vaikeuksiin joutuneille viljelijöille. Melan apu kohdentuu välittömästi maatalousyrittäjien jaksamiseen vaikuttaviin tukitoimiin sekä pitkävaikutteiseen ennaltaehkäisevään hyvinvointityöhön.

Välitä viljelijästä
Mela käynnistää vuodelle 2017 Välitä viljelijästä -projektin. Projektin kautta apu vaikeuksiin joutuneille maatalousyrittäjille kanavoidaan seuraavin toimenpitein:

Vaikeuksissa oleva maatalousyrittäjä voi tammikuusta alkaen hakea Melasta enintään 500 euron suuruista ostopalvelusitoumusta joko sosiaali- ja terveysalan, talouden tai juridiikan asiantuntija-avun hankkimiseen. Ostopalvelusitoumus on henkilökohtainen, joten samaan maatalousyritykseen voidaan myöntää tarvittaessa useampikin ostopalvelusitoumus. Asiakas saa palvelun valitsemaltaan palveluntuottajalta ostopalvelusitoumusta vastaan.

Mela palkkaa alkuvuodesta neljä alueellista projektityöntekijää auttamaan maatalousyrittäjiä jaksamiseen, työkykyyn ja talouteen liittyvissä haasteissa sekä ohjaamaan yrittäjiä avun piiriin.

Mela vahvistaa pitkäaikaista ennaltaehkäisevää työhyvinvointityötä erilaisilla toimilla. Varhaisen välittämisen mallia samoin kuin uusia toimintamalleja uupumuksen tunnistamiseksi kehitetään sekä tuotetaan ennaltaehkäisevään työhyvinvointityöhön liittyviä sisältöjä ja koulutuksia.

Lisätietoja
Projektinvetäjä Pirjo Ristola, Maatalousyrittäjien eläkelaitos Välitä viljelijästä -projekti, p. 029 435 2274
kriisiapu@mela.fi

Lisää tietoa löytyy nettisivuiltamme Välitä viljelijästä -teeman alta