Ohita valikko

Turkistuottajan lomituspalvelut

Turkistuottajan lomituspalvelut on tarkoitettu niille turkistuottajille, jotka kasvattavat turkiseläimiä siitostarkoituksessa.

Lomituspalvelujen tavoitteena on tukea turkistuottajan työssä jaksamista antamalla hänelle mahdollisuus irrottautua päivittäisestä turkiseläinten hoitotyöstään.

Turkistuottajan lomituspalveluja ovat

 • vuosiloma ja
 • lisävapaa.

Turkistuotantosi verotus ratkaisee, kumpi laki säätelee lomituspalvelujasi.

Jos turkistuotantoasi verotetaan elinkeinoverolain (EVL) mukaan, saat lomituspalvelusi turkistuottajien lomituspalvelulain mukaisesti.

Jos sinun turkistuotantoasi verotetaan maatilatalouden tuloverolain mukaan, sinua lomitetaan maatalousyrittäjien lomituspalvelulain mukaan.

Kuka voi saada turkistuottajan lomituspalveluja?

Voit saada turkistuottajan lomituspalveluja, kun kaikki seuraavat edellytykset täyttyvät:

 • sinulla on ja on ollut vähintään 4 kuukautta lakisääteinen YEL-vakuutus (yrittäjän eläkelaki 1272/2006)
 • turkistilasi tuotantoa verotetaan EVL:n mukaan (laki elinkeinotulon verottamisesta 360/1968)
 • työskentelet päivittäin turkiseläinten hoitotöissä
 • tilallasi on vähintään 6,0 eläinyksikköä turkiseläimiä
 • et saa täyttä työkyvyttömyyseläkettä
 • et saa täyden työkyvyttömyyseläkkeen suuruista kuntoutustukea
 • et saa työuraeläkettä
 • tilasi ei ole vaikeuksissa oleva yritys EU:n maatalousalan valtiontukisäännösten mukaan.

Yksi eläinyksikkö on

 • 30 siitoskettua
 • 30 siitostarkoituksessa pidettävää suomensupea tai
 • 60 siitostarkoituksessa pidettävää muuta turkiseläintä.

Valinnanvapaus palvelujen järjestämistavassa

Voit valita, järjestätkö lomituspalvelusi itse vai käytätkö paikallisyksikön palveluja.

Lomituspalveluetuudet poikkeavat jonkin verran lomitustavan valinnan mukaan. Ilmoita lomituspalveluja hakiessasi hakemuslomakkeella, kumpaa järjestelmää haluat käyttää.

Lomituspalvelujen hakeminen

Hae oikeutta lomituspalveluihin kirjallisesti paikallisyksiköstä. Seuraavaa vuotta koskeva hakemus tehdään turkistiloittain lokakuun loppuun mennessä.

Itse lomituksensa järjestävä turkistuottaja hakee oikeuden lomituspalveluihin samalla tavalla kuin paikallisyksikön palveluja käyttävä.

Vuosiloma

Sosiaali- ja terveysministeriö vahvistaa vuosittain seuraavan vuoden vuosilomapäivien ja lisävapaan määrän edellisen vuoden loppuun mennessä. Lomituspalveluja saa käyttää enintään 90 päivänä kalenterivuoden aikana.

Vuosiloma on maksutonta palvelua.

Lomittaja hoitaa vuosilomasi aikana välttämättömät päivittäiset turkiseläinten hoitotyösi.

Lisävapaa

Lisävapaa on maksullista palvelua.

Lisävapaata voit käyttää kerralla sen verran kuin tarvitset. Töiden tulee olla sellaisia turkiseläinten hoitotöitä, jotka lomitusajankohtana kuuluvat sinulle. Ne voivat olla myös kausiluontoisia töitä.

Paikallisyksiköt hoitavat lomituspalveluja

Turkistuottajan lomituspalvelut järjestävät kunnat, joiden kanssa Mela on tehnyt sopimuksen. Näitä usean kunnan muodostamia alueita kutsutaan paikallisyksiköiksi.

Paikallisyksiköt tekevät lomituksiasi koskevat päätökset. Niihin voit hakea oikaisua Melasta. Melan päätöksestä valitetaan Vaasan hallinto-oikeuteen.

Paikallisyksikössä pystytään palvelemaan sinua parhaiten, kun huolehdit siitä, että paikallisyksikön tiedot itsestäsi ja turkistilastasi ovat ajan tasalla. Varmista aina ennen lomitusta, että paikallisyksikössä olevat tiedot pitävät edelleen paikkansa.

Vuosikohtaiset lomitusetuuksien määrät, korvaukset ja hinnat

Etuus 2023 2024
Vuosilomapäiviä 18 18
Lisävapaatunteja 120 120
Maksu lisävapaasta 7,38 euroa/tunti 7,75 euroa/tunti
Korvaus itse järjestetystä lomituksesta 25,53 euroa/tunti 26,83 euroa/tunti

Ota yhteyttä

Soita asiakaspalveluumme 029 435 2650

Lähetä suojattua sähköpostia

Hae Mela-asiamiestä

Välitä viljelijästä -yhteystiedot

Anna palautetta

Jätä yhteydenottopyyntö