Ohita valikko

Ministeri Grahn-Laasonen: Melan Välitä viljelijästä -projektin toimet tulevat suureen tarpeeseen

Sosiaaliturvaministeri Sanni Grahn-Laasonen totesi Melan Välitä viljelijästä -projektin olevan hyvin vaikuttavaa toimintaa, joka tulee suureen tarpeeseen. Ministerin mukaan projektista tehdään vakituinen toimintamalli vuoden 2025 alusta alkaen. Grahn-Laasonen vieraili Maatalousyrittäjien eläkelaitos Melan valtuuskunnan kokouksessa Espoossa 4.12.2023.

Jaksamisen haasteet, huoli elinkeinon kannattavuudesta sekä maatalouden toimintaympäristöön kohdistuvat muutospaineet kuormittavat maatalousyrittäjien työkykyä. Työkyvyn varhainen tuki, kuten Välitä viljelijästä -projektin toimet sekä toimivat lomituspalvelut ovat perustana yrittäjien työssä jaksamisen turvaamisessa.

Matalan kynnyksen työkyvyn tukea

Vuodesta 2017 toimineella Välitä viljelijästä -projektilla autetaan haasteellisissa elämäntilanteissa olevia viljelijöitä ja tuetaan heidän jaksamistaan. Projektissa on tänä vuonna tehty jo yli 2 200 tilakäyntiä. Avun tarve ei vuosien aikana ole vähentynyt, sillä projektin asiakkaiden määrä on kasvanut tasaisesti projektin alusta tähän päivään. Projektin tavoitteena on taklata maatalousyrittäjien työkykyä uhkaavia ongelmia matalalla kynnyksellä ja mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.

– Maatalousyrittäjien työssä jaksamista tukevasta Välitä viljelijästä -projektista tehdään pysyvä toimintamalli vuoden 2025 alusta. Tämä on tärkeää ja vaikuttavaa toimintaa, joka kuulemani mukaan on pelastanut avioliittoja ja jopa ihmishenkiä. Mela on tärkeässä roolissa pysyvän toimintamallin valmistelussa. Tavoitteena on, että toiminta vastaisi myös vakinaisena mahdollisimman pitkälle nykyistä mallia, sosiaaliturvaministeri Grahn-Laasonen kertoo.

– Työkyvyn ylläpitäminen puhuttaa kaikilla aloilla, mutta maatalousyrittäjien kohdalla työkyvystä huolehtiminen on yrittäjän omalla vastuulla, mikä tekee työkykyriskin hallinnasta hankalampaa kuin palkansaajilla. Välitä viljelijästä -projektilla on ollut merkittävä vaikutus yrittäjien työkyvyn tukemisessa ja sitä kautta laajemminkin kotimaisen ruuantuotannon turvaamisessa, sanoo Melan toimitusjohtaja Heli Backman.

Toimivat lomituspalvelut varmistettava

Melan valtuuskuntaa keskustelutti myös lomituspalveluiden tulevaisuus. Maatalouslomitusta on jo pidemmän aikaa koetellut työvoimapula ja viime aikoina lomittajien saatavuusongelmat ovat nousseet yhä useammin esiin. Erityisen haastava tilanne on äkillisissä sijaisapulomituksissa. Mela ja lomitusyksiköt selvittävät parhaillaan keinoja lomitustyön veto- ja pitovoiman lisäämiseksi.

Myös lomituksen nykyinen tietojärjestelmä ja sen toiminta aiheuttaa huolta. Nykyisen Lomitusnetti-järjestelmän toimintavarmuus heikkenee koko ajan sen teknologian vanhentuessa. Järjestelmää ei olla päästy uudistamaan, koska uudistuksen rahoitus on kytketty lomituspalvelulain uudistamiseen, joka ei ole edennyt.

– Hallitusohjelmassa panostetaan digitaalisten palveluiden kehittämiseen yhtenä tärkeimpänä keinona parantaa palveluiden laatua ja saatavuutta. Lomitus on maatalousyrittäjien työhyvinvoinnille ja jaksamiselle ensiarvoisen tärkeä palvelu, jonka toiminta on varmistettava myös tulevaisuudessa. Sekä lomittajien saatavuus että asioinnin sujuvuus ovat asioita, mihin tarvitaan nyt panostusta, painottaa Backman.

Lisätietoja: toimitusjohtaja Heli Backman, p. 040 825 976

Ohita sosiaalisen median syöte

Tästä puhutaan nyt @Melaviestinta

Ota yhteyttä

Soita asiakaspalveluumme 029 435 2650

Lähetä suojattua sähköpostia

Hae Mela-asiamiestä

Välitä viljelijästä -yhteystiedot

Anna palautetta

Jätä yhteydenottopyyntö