Ohita valikko

Osakeyhtiö ja yhtiömuotoinen toiminta

Jos harjoitat maataloutta osakeyhtiössä tai muussa yhtiössä, selvitä onko toiminta MYEL-vakuutettavaa.

Saman yhtiön osakkaat vakuutetaan samassa vakuutuksessa. Jos olet osakkaana useammassa yrityksessä, tehdään jokaisesta osakkuudesta vakuutus erikseen.

Avoin yhtiö ja kommandiittiyhtiö

Avoimen yhtiön ja kommandiittityön vastuullisena yhtiömiehenä sinut vakuutetaan MYEL-vakuutuksella, jos olet henkilökohtaisesti vastuussa yhtiön velvoitteista ja sitoumuksista. Jos osakkaan puoliso ja perheenjäsenet osallistuvat maatilan töihin, heidät voidaan myös vakuuttaa.

Kuolinpesä

Kuolinpesän osakkaat ja heidän puolisonsa vakuutetaan MYEL-vakuutuksella, jos vakuuttamisen edellytykset täyttyvät ja maatalouden harjoittamista jatketaan kuolinpesänä.

Kun edunjättäjän lapset työskentelevät kuolinpesän omistamalla tilalla, heidät vakuutetaan perheenjäseninä, jos leskellä on yksinään hallintaoikeus kuolinpesään.

Osakeyhtiö

Osakeyhtiön osakkaana sinut vakuutetaan yrittäjänä, jos maatilan toimintaa verotetaan maatalouden tuloverolain mukaan ja toimit osakeyhtiön toimitusjohtajana, hallituksen varsinaisena jäsenenä tai muussa vastaavassa johtavassa asemassa, sekä

  • omistat yli 30 % osakkeista tai äänimäärästä tai
  • omistat yhdessä puolison tai samassa taloudessa asuvien vanhempiesi tai lastesi kanssa yli 50 % osakkeista tai äänimäärästä

Jokaisen vakuutettavan on täytettävä edellä mainitut ehdot. Ainoastaan yrittäjät vakuutetaan, puolisosi tai perheenjäsenesi voidaan vakuuttaa vain, jos he täyttävät edellä mainitut yrittäjän ehdot.

Edellytykset koskevat myös vapaaehtoista työajan MATA-vakuutusta. Esimerkiksi alle 18-vuotias osakas ei voi saada vapaaehtoista työajan MATA-vakuutusta, koska tämä ei voi toimia osakeyhtiössä johtavassa asemassa.

Vakuutamme osakeyhtiöstä sen osuuden, jota verotetaan maatalouden tuloverolain mukaan. Elinkeinoverolain mukaan verotettavaa osuutta ei vakuuteta Melassa. Jos olet perustamassa osakeyhtiötä, ota yhteyttä asiakaspalveluumme tai Mela-asiamieheen ja selvitä, voiko MYEL-vakuutuksesi jatkua.

Esimerkkejä osakeyhtiön vakuuttamisesta

Esimerkki 1

Samassa taloudessa asuvat äiti, isä ja kaksi täysi-ikäistä lasta omistavat kukin 25 % maataloutta harjoittavan osakeyhtiön osakkeista. Kaikilla on johtava asema osakeyhtiössä, joten heidät voidaan kaikki MYEL-vakuuttaa.

Kun toinen lapsista muuttaa pois yhteistaloudesta, hänen MYEL-vakuutuksensa päättyy, mutta hän omistaa edelleen 25 % osakkeista.

Kun toinenkin lapsista muuttaa pois yhteistaloudesta, päättyvät kaikkien MYEL-vakuutukset, koska kenelläkään ei ole yli 30 % osakkeista yksin eikä yli 50 % osakkeista puolison tai samassa taloudessa asuvan lapsen tai vanhemman kanssa.

Esimerkki 2

Kaksi tilaa muodostavat osakeyhtiön siten, että kaikki tilojen pellot vuokrataan osakeyhtiölle. Molemmilla tiloilla yrittäjinä on aviopari. Toisen tilan puolisolle ei tule osakkeita, vaan osakkeet jakaantuvat tasan kolmelle osakkaalle. Metsät jäävät osakkaiden henkilökohtaiseen omistukseen.

Kolme osakeyhtiön osakasta vakuutetaan uusilla MYEL-vakuutuksilla. Koska yksi henkilö on luopunut omistuksestaan ja jatkaa työskentelyä palkattuna työntekijänä, hänet vakuutetaan TyEL-vakuutuksella.

Metsien osalta osakkaiden vanhat MYEL-vakuutukset jatkuvat ja työtulot niissä tarkastetaan vastaamaan metsän pinta-alasta saatavaa työtuloa.

Yhtymä

Kun työskentelet osakkaana maatalousyhtymässä, sinut vakuutetaan MYEL-vakuutuksella. Yhtymä voi olla esimerkiksi kahden tai useamman henkilön yhdessä omistama tai vuokraama maatila. Jos yhtymän jäsenen puoliso ja perheenjäsenet osallistuvat maatilan töihin, heidät voidaan myös vakuuttaa.

Ota yhteyttä

Soita asiakaspalveluumme 029 435 2650

Lähetä suojattua sähköpostia

Hae Mela-asiamiestä

Välitä viljelijästä -yhteystiedot

Anna palautetta

Jätä yhteydenottopyyntö