Ohita valikko

Maatalousyrittäjä - nyt on oikea aika liittyä työterveyshuoltoon

Maatalousyrittäjien työterveyshuoltoon liittyminen kannattaa tehdä syyskuun aikana. Kun teet sopimuksen työterveyshuollon kanssa 30.9. mennessä, saat 20 prosentin alennuksen Maatalousyrittäjien eläkelaitos Melan MATA-työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksen vakuutusmaksusta ensi vuoden alusta alkaen. Yrittäjän lisäksi myös vakuutettu perheenjäsen voi liittyä työterveyshuoltoon ja saada alennuksen vakuutusmaksuunsa.

Työterveyshuoltoon kuuluminen kannattaa aina. Työterveyshuollosta saat ennaltaehkäisevää neuvontaa työkykysi ylläpitämiseen, arvion terveydentilastasi, ohjeita työ- ja toimintakyvyn edistämiseen sekä tilakäynnillä tehtävien selvitysten perusteella suosituksia työolosuhteiden kehittämiseen. Työterveyshuollon kautta voit tarvittaessa päästä myös kuntoutukseen.

Puitesopimukset apuna työterveyspalveluiden ostamisessa

Työterveyspalveluiden ostaminen voi olla haasteellista varsinkin aloittavalle yrittäjälle. Yrittäjien keskuudessa on myös tyytymättömyyttä työterveyspalveluiden laatuun ja sisältöön.

Mela pyrkii toimenpiteillään helpottamaan työterveyspalveluiden hankintaa. Maakunnallisten kilpailutuspilottien tavoitteena on myös palveluiden laadun lisääminen. Mela on kilpailuttanut yhteistyössä Työterveyslaitoksen sekä Pohjois-Savon, Varsinais-Suomen ja Keski-Pohjanmaan maataloustuottajien liittojen kanssa maatalousyrittäjien työterveyshuollon palveluntuottajien puitesopimuksen. Maatalousyrittäjä voi hyödyntää sopimuspohjassa sovittuja hintoja ja laatukriteerejä työterveyspalveluita ostaessaan. Puitesopimuksessa ovat mukana ne palveluntuottajat, jotka ovat sitoutuneet hyvän työterveyshuoltokäytännön mukaiseen laatuun, kohtuullisen hintaan ja maatalousyrittäjien tarpeita vastaavaan toimintaan.

Pilotit laajenevat syksyn aikana Hämeen alueelle yhteistyössä Hämeen maataloustuottajien liiton kanssa. Puitesopimusten käytöstä kerätään palautetta. Jos kokemukset ovat rohkaisevia, toimintaa laajennetaan myös muihin maakuntiin.

Sopimus voi katketa yllättäen palveluntuottajan vaihtuessa

Iso osa maaseudun työterveyshuoltopalveluista on toteutettu kunnan ulkoistaman ostopalvelun kautta. Jos kunta vaihtaa ulkoistamansa työterveyshuollon palveluntuottajaa, saattaa maatalousyrittäjän työterveyshuoltosopimus päättyä yllättäen. Kannattaa siis olla aktiivinen ja seurata näissä tilanteissa kunnan tiedotusta, jotta säilyttää paikkansa työterveyshuollon piirissä. Palveluntuottajien ja kuntien tulisi informoida työterveyshuoltoon kuuluvia yrittäjiä sopimuskumppanin muutostilanteista ja opastaa uuden sopimuksen solmimiseen. Myös Mela ja Työterveyslaitos opastavat muutostilanteessa toimimisessa. Melan Tyhy-neuvoja auttaa työkyvyn ylläpitämiseen ja työterveyshuoltoon liittyvissä asioissa.

Lisätietoja: työterveyshuollon asiantuntija, Arja Peltomäki-Vastamaa, puh. 0400 320 535, Maatalousyrittäjien eläkelaitos Mela, arja.peltomaki-vastamaa(at)mela.fi

Ohita sosiaalisen median syöte

Tästä puhutaan nyt @Melaviestinta

Ota yhteyttä

Soita asiakaspalveluumme 029 435 2650

Lähetä suojattua sähköpostia

Hae Mela-asiamiestä

Välitä viljelijästä -yhteystiedot

Anna palautetta

Jätä yhteydenottopyyntö