Ohita valikko

Kuka voi saada lomituspalveluja?

Saat lomituspalveluja, jos kaikki seuraavat edellytykset täyttyvät:

Vuosilomaa ja niin sanottua tuettua maksullista lomitusta saadaksesi sinun täytyy lisäksi työskennellä maatalousyrittäjänä päätoimisesti.

Poikkeukset

Oikeus lomituspalveluihin voi olla myös 68-vuotiaalla maatalousyrittäjällä, jonka MYEL-vakuutus on päättynyt vain siksi, että hän on täyttänyt 68 vuotta.

Maatalousyrittäjä voi saada sijaisapua kuntoutustuen perusteella, vaikka hänen pakollinen MYEL-vakuutuksensa olisi katkaistu kuntoutustuen ajaksi.

Yksi kotieläinyksikkö on

 • yksi lehmä
 • neljä emolehmää
 • neljä muuta nautaa
 • kaksi hevosta
 • kolme emakkoa porsaineen
 • neljä karjua
 • 15 muuta sikaa
 • neljä yli kuuden kuukauden ikäistä vuohta
 • 10 yli kuuden kuukauden ikäistä lammasta
 • 30 siitoskettua tai suomensupea
 • 60 muuta siitosturkiseläintä
 • 100 siipikarjaeläintä
 • 1 000 broileria tai 1 000 alle 16-viikkoista kananpoikaa.

Lomituspalvelut estävät eläkkeet

Et voi saada lomituspalveluja, jos saat jotain seuraavista eläkkeistä tai korvauksista:

 • vanhuuseläke
 • täysi työkyvyttömyyseläke
 • täyden työkyvyttömyyseläkkeen suuruinen kuntoutustuki
 • työuraeläke
 • tapaturmaeläke, joka on myönnetty vähintään 60 prosentin työkyvyn aleneman johdosta
 • liikennevakuutuksen korvaus vähintään 60 prosentin työkyvyn aleneman johdosta.

Joidenkin edellä mainittujen eläkkeiden aikana sinulla saattaa olla oikeus sijaisapuun tietyllä sijaisapuperusteella.

Kelan maksamat eläkkeet eivät ole este lomituspalvelujen saamiselle. Myöskään osittainen vanhuuseläke ei vaikuta lomituspalvelujen saamiseen.

EU:n maatalousalan valtiontukisäännökset

Suomen lomitusjärjestelmän on noudatettava Euroopan unionin kilpailupolitiikkaan kuuluvia valtiontukisääntöjä.

Lomituspalveluja ei saa myöntää komission asetuksessa (maatalousalan ryhmäpoikkeusasetus) 702/2014 tarkoitetulle vaikeuksissa olevalle yritykselle tai yritykselle, jolla on komission päätökseen perustuva maksamaton perintämääräys.

Lomituksen estää käräjäoikeudessa vireillä oleva hakemus yrityssaneeraukseen, yksityishenkilön velkajärjestelyyn tai konkurssiin.

Epäselvissä tapauksissa ota yhteyttä Melaan.

Ota yhteyttä

Soita asiakaspalveluumme 029 435 2650

Lähetä suojattua sähköpostia

Hae Mela-asiamiestä

Anna palautetta

Jätä yhteydenottopyyntö