Ohita valikko

Melan vuosi 2023

Toimitusjohtajalta

Heli Backman. Kuva: Miikka Pirinen.

Kulunut vuosi oli minulle ensimmäinen vuosi Melan toimitusjohtajana. On ollut suuri ilo tehdä työtä Melan osaavan henkilöstön kanssa. Vastaanotto, jonka olen saanut, on ollut hyvin lämmin.

Erityisen iloinen olen ollut siitä innosta, jolla henkilöstömme on ollut mukana uuden strategiamme valmistelussa. Työstimme Melalle uuden strategian vuoden 2023 aikana. Strategia ohjaa työtämme seuraavat vuodet. Perustehtävämme on tuottaa asiakkaillemme laajaa sosiaaliturvaa sekä tukea heidän työkykyään. Haluamme tehdä sen sujuvasti ja sydämellisesti. Tavoitteemme on, että asiakkaidemme kokemus Melasta paranee entisestään.

Myös työntekijöidemme hyvinvointi on meille tärkeää. Toteutimme vuoden aikana laajan henkilöstökyselyn, jonka tulokset paranivat selvästi edellisestä kerrasta. Kyselyn kokonaistulos sekä kaikki mitatut osa-alueet – sitoutuminen, johtaminen, suorituskyky ja omistautuneisuus – ovat selvästi ulkoisen vertailuaineiston yläpuolella. Tulosten perusteella saimme jälleen Innostavimmat työpaikat -tunnuksen.

Kevään eduskuntavaalien jälkeinen hallitusohjelma oli Melan näkökulmasta myönteinen. Ruoantuottajien jaksamisen tukemiseen tähtäävät keinot saivat vahvaa tukea maan hallitukselta. Uusi hallitus päätti vakinaistaa Välitä viljelijästä -projektin mukaisen toiminnan ja totesi lisäksi, että lomituspalvelut säilytetään vähintään nykyisellä tasolla.

Välitä viljelijästä -projektin toiminnan vakinaistamiseen tähtäävät toimet alkoivat heti hallitusohjelman valmistumisen jälkeen. Mela on tukenut ministeriötä asiaa koskevan lainsäädännön valmistelussa. Myös apurahansaajia koskeva lainsäädäntömuutos valmistui. Apurahansaajien vakuuttamisesta tuli vuoden vaihteessa joustavampaa, kun työtuloa voidaan tarkistaa kesken vakuutuskauden.

Olemme tehneet paljon töitä meille saapuneiden hakemusten käsittelyaikojen nopeuttamiseksi sekä kehittäneet menetelmiä väliaikatietojen lähettämiseksi asiakkaillemme. Tyytyväisyys palveluihimme on tämän myötä kasvanut. Edelleenkin etsimme keinoja, joilla asioiminen Melan kanssa olisi mahdollisimman sujuvaa.

Kiitän kuluneesta vuodesta kaikkia melalaisia, asiakkaitamme, yhteistyökumppaneita ja hallintoa. Jatketaan hyvää työtä myös vuonna 2024 – sujuvasti ja sydämellisesti!

Heli Backman
Toimitusjohtaja
Maatalousyrittäjien eläkelaitos Mela


Melan vuosi 2023

Kuva, jossa esitetään vuosikertomuksen tärkeimpiä lukuja visuaalisesti. Sijoitusten tuotto oli 2023 +8,2%, sijoitusten arvo 362,6 miljoonaa euroa, maksettuja etuuksia yli miljardi euroa, vakuutusmaksutulo 188,9 miljoonaa euroa, vakuutettuja asiakkaita 73 200 ja maksettuja eläkkeitä 115 900 kappaletta. Liikekulut pysyttelivät edellisen vuoden tasolla.

Ota yhteyttä

Soita asiakaspalveluumme 029 435 2650

Lähetä suojattua sähköpostia

Hae Mela-asiamiestä

Välitä viljelijästä -yhteystiedot

Anna palautetta

Jätä yhteydenottopyyntö